Απαντήσεις Ερωτήσεωνvarious-mini-banners2b

Πλέον ο ασφαλισμένος, μπορεί να ενημερωθεί με ηλεκτρονικό τρόπο για τον αριθμό ενσήμων ασφάλισης του.

Για την πραγματοποίηση της διαδικασίας αυτής, ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα :

  1. Μπαίνουμε στο site www. ermis.gov.gr .

  2. Κάνουμε «Εγγραφή» στην πύλη ermis

  3. Συμπληρώνουμε τα «Στοιχεία σύνδεσης». Στο «Όνομα χρήστη» και στον «Κωδικό πρόσβασης» συμπληρώνουμε ένα μοναδικό αναγνωριστικό, διαφορετικό στο καθένα, που θα πρέπει να σημειώσουμε για να μην το ξεχάσουμε.

  4. Αφού συμπληρώσουμε όλα τα στοιχεία που αναγράφονται, πατάμε «Υποβολή».

  5. Στο email που δηλώσαμε μας έρχεται ένα μήνυμα που αφορά την ενεργοποίηση εγγραφής μας. Ακολουθούμε το link του μηνύματος και ολοκληρώνουμε την εγγραφή μας στο site.

  6. Μπαίνοντας με τους κωδικούς που δηλώσαμε στο site www. ermis.gov.gr, για να δούμε στον λογαριασμό μας τα ένσημα μας, δεν θα μπορούμε να το κάνουμε.

  7. Η συγκεκριμένη ηλεκτρονική υπηρεσία είναι διαθέσιμη αφού πρώτα μεταβούμε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για να πιστοποιήσουμε την ορθότητα των παρακάτω στοιχείων:  α) ΑΔΤ ή Διαβατηρίου ή Διπλώματος Οδήγησης (πιστοποίηση με Νέα Άδεια Οδήγησης ή Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο),  β) Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (πιστοποίηση με Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού ή Βιβλιάριο ΙΚΑ).

  8. Μετά την επιβεβαίωση των στοιχείων μας από το ΚΕΠ, θα μπορούμε να εκδώσουμε on-line απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ΙΚΑ για τα έτη 2002 έως και σήμερα.

 

various-mini-banners2b various-mini-banners2