Απαντήσεις Ερωτήσεωνbanner-epixiriseon-sm

Εάν έχετε οφειλές στην Εφορία και θέλετε να κάνετε ρύθμιση στις οφειλές σας, έχουμε καταγράψει αναλυτικά τα βήματα.

Τα βήματα είναι διαφορετικά εάν έχετε εταιρεία (νομικό πρόσωπο) και διαφορετικά εάν έχετε ατομική επιχείρηση.

Α)  Βήματα για ρύθμιση σε περίπτωση εταιρείας – νομικό πρόσωπο :

1.    Αρχικά μπαίνετε στο site : www.aade.gr    
2.    Επιλέγετε το πλαίσιο που αναγράφει «Επιχειρήσεις».
3.    Κλικάρετε «Φορολογικές Υπηρεσίες» και στη συνέχεια «Αίτηση ρύθμισης οφειλών».
4.    Κάνετε Είσοδο στην εφαρμογή, πληκτρολογείτε τους κωδικούς του εκπροσώπου της εταιρείας, και πατήστε ΟΚ.
5.    Αριστερά στην οθόνη πατάτε «Επιλογή ρόλου» και επιλέγουμε «Ως εκπρόσωπος Νομικού προσώπου».
6.    Επιλέγετε το της ΑΦΜ της εταιρείας και στη συνέχεια στον τύπο ρύθμισης Ρ2, πατάτε «Συνέχεια» και «Υποβολή Νέας».
7.    Στην επόμενη οθόνη σας βάζει το σύστημα στη φόρμα της ρύθμισης. Συνεπώς στην «Επιλογή Ρύθμισης», επιλέγετε ‘Έως 12 δόσεις».
8.    Στον πίνακα «Οφειλές που υπάγονται υποχρεωτικά ή/και δύνανται να υπαχθούν στη ρύθμιση», βλέπετε τις επιλογές Α, Β, και Γ.  
9.    Στην επιλογή «Β» που αναφέρει «Συνολικό υπόλοιπο μη ληξιπρόθεσμων δόσεων πλην αυτών που βρίσκονται ήδη σε καθεστώς νομοθετικής ρύθμισης ή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής ή σε αναστολή πληρωμής», κλικάρετε το κουτάκι στα δεξιά και πατάτε «Επόμενη σελίδα».
10.    Στον επόμενο πίνακα που εμφανίζεται, στο δεξί μέρος της οθόνης, στην «Επιλογή Αρ. Δόσεων», επιλέγετε τις 12 δόσεις.
11.    Στη συνέχεια θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσετε τα τρία κουτάκια με τον κόκκινο αστερίσκο.
12.    Στο «ΑΦΜ του αιτούντος», βάζετε το ΑΦΜ του νόμιμου εκπροσώπου και πατάτε «Υπολογισμός Ποσού Δόσης».  
13.    Αμέσως εμφανίζεται ο πίνακας «Τελικά ποσά» και πατάτε επόμενη σελίδα.
14.    Στην «Υπεύθυνη Δήλωση» (βήμα 3), θα πρέπει να συμπληρώσετε το «γ» και τα κουτάκια 1, 2, 3, 4 μαζί με τις υποκατηγορίες τους.
15.    Τέλος πατάτε «Υποβολή» και ολοκληρώνετε την αίτησή σας.

Β)  Βήματα για ρύθμιση σε περίπτωση ατομική επιχείρησης :

1.    Αρχικά μπαίνετε στο site : www.aade.gr    
2.    Επιλέγετε το πλαίσιο που αναγράφει «Επιχειρήσεις».
3.    Κλικάρετε «Φορολογικές Υπηρεσίες» και στη συνέχεια «Αίτηση ρύθμισης οφειλών».
4.    Κάνετε Είσοδο στην εφαρμογή, πληκτρολογείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς, και πατήστε ΟΚ.
5.    Στη συνέχεια στον τύπο ρύθμισης Ρ2, πατάτε «Συνέχεια» και «Υποβολή Νέας».
6.    Στην επόμενη οθόνη σας βάζει το σύστημα στη φόρμα της ρύθμισης. Συνεπώς στην «Επιλογή Ρύθμισης», επιλέγετε ‘Έως 12 δόσεις».
7.    Στον πίνακα «Οφειλές που υπάγονται υποχρεωτικά ή/και δύνανται να υπαχθούν στη ρύθμιση», βλέπετε τις επιλογές Α, Β, και Γ.  
8.    Στην επιλογή «Β» που αναφέρει «Συνολικό υπόλοιπο μη ληξιπρόθεσμων δόσεων πλην αυτών που βρίσκονται ήδη σε καθεστώς νομοθετικής ρύθμισης ή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής ή σε αναστολή πληρωμής», κλικάρετε το κουτάκι στα δεξιά και πατάτε «Επόμενη σελίδα».
9.    Στον επόμενο πίνακα που εμφανίζεται, στο δεξί μέρος της οθόνης, στην «Επιλογή Αρ. Δόσεων», επιλέγετε τις 12 δόσεις.
10.    Στη συνέχεια θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσετε τα τρία κουτάκια με τον κόκκινο αστερίσκο και πατάτε «Υπολογισμός Ποσού Δόσης».  
11.    Αμέσως εμφανίζεται ο πίνακας «Τελικά ποσά» και πατάτε επόμενη σελίδα.
12.    Στην «Υπεύθυνη Δήλωση» (βήμα 3), θα πρέπει να συμπληρώσετε τα κουτάκια 1, 2, 3, 4 μαζί με τις υποκατηγορίες τους.
13.    Τέλος πατάτε «Υποβολή» και ολοκληρώνετε την αίτησή σας.

 

banner epixiriseon sm

 

banner idioton sm