Απαντήσεις Ερωτήσεωνsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας   .

Η προκαταβολή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, μπορεί να μειωθεί στις εξής περιπτώσεις :

  1. Ο φορολογούμενος μπορεί να ζητήσει με αίτησή του τη μείωση του προκαταβλητέου φόρου, που προέκυψε από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, στις περιπτώσεις που προκύψει μείωση του εισοδήματος άνω του 25%. Η αίτηση υποβάλλεται μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του φορολογικού έτους στο οποίο έγινε η βεβαίωση και αφορά μόνο τα ποσά του φόρου που αντιστοιχούν σε μη ληξιπρόθεσμες δόσεις.
  2. Όταν ο φορολογούμενος απεβίωσε. Τη σχετική αίτηση πρέπει να υποβάλλουν οι κληρονόμοι του θανόντος, μέσα στην ίδια προθεσμία του φορολογικού έτους στο οποίο έγινε η βεβαίωση.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν, από το άρθρο 70, της ΠΟΛ 1067/2015, του Υπ. Οικονομικών με θέμα «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9, 67, 69 και 70, του Ν. 4172/2013».

Για να δείτε την ΠΟΛ 1067/2015, στην οποία έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ.

small question sign

 banner epixiriseon sm

 banner idioton sm