Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας .

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4346/2015, συνοπτικά επήλθαν οι παρακάτω αλλαγές, στην ρύθμιση 100 δόσεων, οφειλών σε Δ.Ο.Υ , η μη τήρηση των οποίων επιφέρει την απώλεια της :

  • Οφειλέτης που έχει ενταχθεί στην ρύθμιση, στο εξής και έως την 30/6/2016, για οποιαδήποτε οφειλή δημιουργηθεί, πριν την λήξη της θα πρέπει να ρυθμιστεί (έως 12 δόσεις) ή εντός 30 ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της να έχει εξοφληθεί, διαφορετικά χάνεται η ρύθμιση. Για την εξόφληση ή ρύθμιση της νέας οφειλής ο φορολογούμενος δεν θα λαμβάνει σχετική ειδοποίηση από το taxis.

  • Από 1/7/2016 έως και 31/12/2017 η ως άνω προθεσμία, από 30 ημέρες γίνεται 15.

  • Από 1/1/2018 και μετά, για την διατήρηση της ρύθμισης, δεν πρέπει να υπάρχει καμία ληξιπρόθεσμη οφειλή.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Για να δείτε τον Νόμο 4346/2015, με θέμα «Επείγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διορθωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», πατήστε εδώ.

small-question-sign

 

various-mini-banners2b