Εργατικά - Ασφαλιστικά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Από 1/7/2018 η υπερωριακή απασχόληση δηλώνεται στο ΣΕΠΕ πριν την έναρξη της.

Από την 1η Ιουλίου 2018 η δήλωση της υπερωριακής απασχόλησης θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του σχετικού εντύπου και μέσω της αποστολής μηνύματος με την χρήση κινητού τηλεφώνου.

Θα υπάρχει μεταβατικό διάστημα δύο μηνών, κατά το οποίο θα είναι δυνατή η δήλωση υπερωριών και μέσω του Ειδικού Βιβλίου Υπερωριών έως την 1η Σεπτεμβρίου 2018, όποτε η υποβολή θα γίνεται μόνο με το νέο τρόπο.

Από την 1η Οκτωβρίου 2018, θα είναι δυνατή και η υποβολή τροποποίησης ωραρίου μέσω μηνύματος κινητού τηλεφώνου.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από το Δελτίο Τύπου της 8-6-2018, του Υπουργείου Εργασίας.

Για να δείτε το Δελτίο Τύπου, στο οποίο έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ.