Την ενεργοποίηση της δράσης “Αριστεία” ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Βασικός στόχος της Δράσης είναι η υποστήριξη ιδιαίτερα ταλαντούχων ερευνητών, εργαζόμενων στην Ελλάδα, που έχουν να επιδείξουν σημαντικά επιτεύγματα στον τομέα τους και μπορούν να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστημονικής γνώσης και στη διεύρυνση των οριζόντων της.

Για το σκοπό αυτό, θα χρηματοδοτηθούν υψηλού επιπέδου ερευνητικά έργα που θα εκτελεσθούν από ερευνητικές ομάδες. καθοδηγούμενες από έναν Κύριο Ερευνητή (Κ.Ε.).

Επιστημονικά Πεδία
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν μπορούν να αφορούν σε οποιαδήποτε περιοχή της σύγχρονής έρευνας, θα κατατάσσονται όμως, για λειτουργικούς λόγους, στα ακόλουθα επιστημονικά πεδία :

 • Μαθηματικά, Στατιστική, Πληροφορική/Επιστήμες Υπολογιστών
 • Φυσική και Αστρονομία
 • Χημεία και Επιστήμες Υλικών
 • Επιστήμες Μηχανικού – Ηλεκτρολογία, Ηλεκτρονική, Χημική Μηχανική
 • Επιστήμες Μηχανικού – Μηχανολογία, Κατασκευές, Επιστήμες Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτεκτονική, Ναυπηγική και Αεροναυπηγική
 • Ιατρικές Επιστήμες
 • Επιστήμες Ζωής εκτός Ιατρικής
 • Κοινωνικές Επιστήμες
 • Ανθρωπιστικές Επιστήμες
 • Ενέργεια και Περιβάλλον

Επιδοτούμενες Δαπάνες

 1. Αμοιβές προσωπικού
 2. Δαπάνες μετακινήσεων
 3. Αποσβέσεις
 4. Δαπάνες δημοσιότητας και διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων
 5. Συμπληρωματικές δαπάνες

Οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν έως 29 Ιουνίου 2012.