Επιδοτούμενα Προγράμματαsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας .

Οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν προβεί κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας και εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις στο πρόγραμμα, μπορούν μέσω αυτού να προσλάβουν άνεργους  για τους οποίους για 12 μήνες θα επιδοτούνται με 18,00 ευρώ ανά ημέρα απασχόλησης.

Οι επιχειρήσεις για να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση υπαγωγής στον ΟΑΕΔ. Για την κατάθεση της αίτησης απαιτείται η ύπαρξη κλειδάριθμου από ΟΑΕΔ.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω ισχύουν σύμφωνα με το Δελτίο τύπου της 1/10/2014 του ΟΑΕΔ. Έως και σήμερα δεν έχει βγει κάποιο σχετικό ΦΕΚ με επιπλέον διευκρινήσεις.
Στο πρόγραμμα αυτό θα μπορέσουν να ενταχθούν 5.000 άνεργοι ηλικίας 25-66 ετών. Το πρόγραμμα θα αρχίσει να δέχεται αιτήσεις από την Τρίτη 7/10/2014.

Για να δείτε το Δελτίο τύπου του ΟΑΕΔ, πατήστε εδώ.

small-question-sign

various-mini-banners2b