Επιδοτούμενα Προγράμματαvarious-mini-banners2b

Το πρόγραμμα του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για δράσεις Συμβουλευτικής, Κατάρτισης, Πιστοποίησης και Πρακτικής Άσκησης σε ειδικότητες της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, που στόχο έχει την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων 3.600 νέων ανέργων, ηλικίας 18 έως 24 ετών, βρίσκεται στην φάση της υλοποίησης και αναμένεται η εφαρμογή του εντός του Ιουνίου.

Μέσω του προγράμματος, θα δοθούν εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθώς και κατάρτιση στους νέους ανέργους.

 

Τα οφέλη για τις επιχειρήσεις θα είναι τα παρακάτω:

Πλήρη επιδότηση για απασχόληση νέων ηλικίας  18-24 ετών για διάστημα έως 2,5 μήνες.

Το πρόγραμμα προβλέπει, για τους συμμετέχοντες νέους και νέες, ανέργους,120 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 260 ώρες πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιείται από 4 έως 8 ώρες καθημερινά.

 

Σχετικά με την έναρξη του προγράμματος, προβλέπονται τα παρακάτω στάδια:

Εντός του Ιουνίου 2015: Έναρξη του Portal για την υποδοχή αιτήσεων εταιρειών και ανέργων και τη δημιουργία αντίστοιχου μητρώου επιχειρήσεων και μητρώου ανέργων.

Εντός του Σεπτεμβρίου 2015: Εκκίνηση θεωρητικής κατάρτισης για τους απασχολούμενους.

Εντός του Οκτωβρίου 2015: Εκκίνηση πρακτικής άσκησης των απασχολούμενων σε επιχειρήσεις.

Η πρακτική άσκηση προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως τέλος Μαΐου 2016.

Κατά την έναρξη των δράσεων, οι επιχειρήσεις θα κληθούν να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στην Πράξη.

 

Με την δημοσίευση και έναρξη των προγραμμάτων, θα σας ενημερώσουμε εκ νέου.

 

various-mini-banners2b