Εργατικά - Ασφαλιστικάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  .

Από 1/1/2018 και για κάθε επόμενο έτος, στη βάση υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών, συμπεριλαμβάνονται οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση , με Αριθ. 25599/1453, με θέμα «Τροποποίηση της αριθ. 61502/3399/30-12-16 (ΦΕΚ Β’ 4330) απόφασης του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 1.1.2017».

Για να δείτε την απόφαση με αριθ. 25599/1453, όπως αυτός δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1942/6-6-2017, στην οποία έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ.

small-question-sign

 

banner epixiriseon sm