Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας 

Ανακοινώθηκαν από το Υπ. Οικονομικών τα πρόστιμα για υποβολή ληξιπρόθεσμων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, παρακρατούμενων φόρων, δωρεών κλπ.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την ΠΟΛ 1119/22-7-2018, του Υπ. Οικονομικών, με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 397 και 398 παρ. 1 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) και του άρθρου 49 παρ. 4, 5 και 6 τουν.4509/2017 (Α΄ 201) αναφορικά με την τροποποίηση των  άρθρων 18, 19 και72 παρ. 18 του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας- Κ.Φ.Δ., Α’ 170)»

Για να δείτε την ΠΟΛ 1119/2018 του ΥΠ. ΟΙκονομικών, πατήστε εδώ. small question sign

 

  banner epixiriseon sm2

 banner idioton sm