Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  .

Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης μετά την πάροδο της αρχικής πενταετούς παραγραφής, δηλαδή οι δηλώσεις που υποβάλλονται από το έκτο έτος και μετά, δεν εφαρμόζεται η δεκαπενταετής παραγραφή, αλλά βραχύτερη τριετής προθεσμία, η οποία ξεκινά από τη λήξη του έτους υποβολής της εκπρόθεσμης δήλωσης χωρίς να μπορεί να υπερβεί το ανώτατο όριο, των δεκαπέντε ετών.

Έτσι, για όσες εκπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος υποβάλλονται στο δέκατο τρίτο, δέκατο τέταρτο ή δέκατο πέμπτο έτος από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους, δεν τίθεται θέμα περαιτέρω παρέκτασης της προθεσμίας της δεκαπενταετούς παραγραφής.

Για τα λοιπά θέματα , συνεχίζει να ισχύει σχετική ΠΟΛ 1165/2018.

Για τις χρήσεις ΑΠΟ  1/1/2014 και μετά , για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις περί παραγραφής του ν.4174/2013, με βάση τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 36 ο έλεγχος έχει την δυνατότητα να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εντός πέντε (5) ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης.

Η περίοδος αυτή παρατείνεται και  στην περίπτωση που ο φορολογούμενος υποβάλει αρχική ή τροποποιητική δήλωση εντός του πέμπτου έτους της προθεσμίας παραγραφής για περίοδο ενός έτους από τη λήξη της πενταετίας.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση με αριθ. πρωτ. Ε2123 της 1-7-2019, της ΑΑΔΕ με θέμα “Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1165/2018 εγκυκλίου ως προς την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 και 5 του άρθρου 84 του ν.2238/1994, αναφορικά με την πενταετή και δεκαπενταετή προθεσμία παραγραφής, αντίστοιχα, μετά την έκδοση της αριθμ. 732/2019 απόφασης του Β’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας”.

Για να δείτε την Απόφαση με αριθ. πρωτ. Ε2123/1-7-2019, πατήστε εδώ small question sign

 

banner epixiriseon sm