Οι ημερομηνίες υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012, έχουν ως εξής :

 1. Για νομικά πρόσωπα Ο.Ε. , Ε.Ε., Κοινωνιών, Κοινοπραξιών κλπ, καθώς και όλων των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ανεξάρτητα της κατηγορίας βιβλίων του ΚΒΣ.
  Υποβολή έως και τις 30/4/2012.

 2. Για νομικά πρόσωπα Α.Ε. , ΕΠΕ. (Ειδικά για τις Α.Ε. η ημερομηνία υποβολής κλιμακώνεται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ).
  Υποβολή έως και τις 10/5/2012.

 3. Για όλους τους υπόλοιπους υπόχρεους, φυσικά πρόσωπα (ατομικών επιχειρήσεων, ελευθέρων επαγγελματιών, γεωργικών εισοδημάτων, μισθωτών, συνταξιούχων, κλπ).
  Υποβολή έως και τις 15/6/2012.

 4. Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) οικονομικού έτους 2012 για φυσικά και νομικά πρόσωπα.
  Υποβολή έως και τις 31/7/2012.