Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Σας καταθέτουμε αναλυτικά τις ημερομηνίες, εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών και φυσικών προσώπων.

Α. Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων

α) Φορολογικές Δηλώσεις Νομικών προσώπων εταιρειών Ε.Ε., Ο.Ε.
Η καταλυτική ημερομηνία υποβολής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος εταιρειών με νομική μορφή Ετερορρυθμη Εταιρεια και Ομόρρυθμη Εταιρεία, είναι η 30η Απριλίου 2014.
Η κατάθεση της Δήλωσης γίνεται υποχρεωτικά μέσω internet.

β) Φορολογικές Δηλώσεις Νομικών προσώπων εταιρειών Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Ε.
Η καταλυτική ημερομηνία υποβολής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος εταιρειών με νομική μορφή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, καθώς και Ανώνυμη Εταιρεία είναι η 30η Μαΐου 2014.
Η κατάθεση της Δήλωσης, γίνεται υποχρεωτικά μέσω internet.

γ) Φορολογικές Δηλώσεις Ατομικών επιχειρήσεων
Η καταλυτική ημερομηνία υποβολής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος ατομικών επιχειρήσεων, είναι η 30η Ιουνίου 2014.
Η κατάθεση της Δήλωσης γίνεται υποχρεωτικά μέσω internet.
Για τις δηλώσεις ατομικών επιχειρήσεων, ισχύουν τα όσα καταγράφονται, παρακάτω για τις Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Β. Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων

Για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων σας ενημερώνουμε τα παρακάτω :

 1. Ανεξαρτήτου πηγής προέλευσης εισοδήματος το σύνολο των φυσικών προσώπων (ιδιώτες) καταθέτει Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος από 20η Μαρτίου 2014 έως και 30η Ιουνίου 2014. Οι δηλώσεις, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων κατατίθενται υποχρεωτικά μέσω internet.

  Σε περίπτωση που η εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, είναι χρεωστική (δηλαδή υπάρχει ποσό φόρου προς πληρωμή), η πρώτη δόση πληρώνεται έως 31/7/2014, ανεξαρτήτου ημερομηνίας κατάθεσής της.

 2. Να ενημερώσουμε ότι, είναι υποχρεωτική η δήλωση του συνόλου των εισοδημάτων, ανεξαρτήτου αν απαλλάσσονται φόρου ή όχι. Συνεπώς για το σύνολο των εισοδημάτων, που έχετε από τόκους θα πρέπει να λάβετε βεβαίωση τόκων από κάθε τράπεζα που διαθέτετε τραπεζικό λογαριασμό, έτσι ώστε τα εισοδήματα από τόκους καταθέσεων να συμπεριληφθούν στη φορολογική σας δήλωση. Ομοίως θα πρέπει να λάβετε βεβαίωση για κάθε άλλη πηγή εισοδήματος που έχετε.

  Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του νέου φορολογικού νομοσχεδίου, το οποίο θα ψηφιστεί εντός των επόμενων ημερών, το εισόδημα από τόκους, αθροιστικά από το σύνολο των τραπεζών που ο φορολογούμενος έχει εισόδημα τόκων, εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει τα 250,00 ευρώ, δηλώνεται προαιρετικά, ενώ εισόδημα από τόκους άνω των 250,00 ευρώ δηλώνεται υποχρεωτικά.

 3. Επίσης, κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, υποβάλει υποχρεωτικά Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος. Η δήλωση υποβάλλεται ανεξαρτήτως αν διαθέτει εισόδημα (φορολογητέο ή μη) ή αν είναι προστατευόμενο μέλος των γονιών του κλπ.

Η Τεχνολογιστική σας επισημαίνει

Για την αντιμετώπιση αυτής σας της υποχρέωσης, εφόσον επιθυμείτε να συνεργαστείτε μαζί μας, επιτρέψτε μας να σας επισημάνουμε τα παρακάτω :

 1. Αναθέστε μας την εργασία σε νωρίτερους χρόνους από αυτούς που οριοθετούν οι ως άνω ημερομηνίες λήξης της υποχρέωσης, για να μην δημιουργηθεί το άγχος και η πίεση της τελευταίας στιγμής. Πληροφοριακά αναφέρουμε , ότι οι δηλώσεις που θα μας ανατεθούν από 20 Ιουνίου και μετά, λόγω φόρτου εργασίας τελευταίων ημερών, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση τους.

  Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, συγκεντρώστε το σύνολο των δικαιολογητικών που αφορούν την Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος και αναθέστε μας την εργασία άμεσα, προκειμένου να την μελετήσουμε και να την ολοκληρώσουμε χωρίς την πίεση χρόνου και τον όγκο συσσώρευσης εργασίας της τελευταίας στιγμής.

 2. Πληροφοριακά αναφέρω ότι, για την κατάθεση της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος, καθώς και για κάθε συναλλαγή σας με την Εφορία (Φορολογικές Δηλώσεις, κλπ) απαιτείται η χρήση κλειδάριθμου. Σε περίπτωση που δεν τον έχετε ήδη λάβει, πρέπει άμεσα να ενεργήσετε, προκειμένου να τον παραλάβετε από τη ΔΟΥ σας. Είμαστε σε θέση να παραλάβουμε για λογαριασμό σας τον κλειδάριθμο απο την ΔΟΥ με μία εξουσιοδότηση.
 3. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αθροίστε τις αποδείξεις που αφορούν την φορολογική σας δήλωση και καταθέστε τες μας, μαζί με την άθροισή τους.

Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9). Υποχρεώσεις φυσικών προσώπων

Σχετικά με την υποβολή της δήλωσης Ε9, θέλουμε να σας ενημερώσουμε τα παρακάτω :

 1. Σε περίπτωση που εντός του έτους 2013 υπήρχε η οποιαδήποτε μεταβολή στην περιουσιακή σας κατάσταση (ως προς την πλήρη κυριότητα, την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα, σε οποιοδήποτε ακίνητο ή ακίνητα), θα πρέπει έως και την 30/5/2014 να υποβληθεί δήλωση Ε9. Η υποβολή του Ε9 όπως και κάθε δήλωσης γίνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά.
 2. Από 1/1/2014 και μετά σε οποιαδήποτε μεταβολή περιουσιακής κατάστασης, ο φορολογούμενος οφείλει να καταθέσει, μέσα σε ένα μήνα (από την ημερομηνία μεταβολής της περιουσιακής κατάστασης), δήλωση Ε9.

  Πληροφοριακά αναφέρουμε ότι η εφαρμογή στο taxis για τις μεταβολές από 1/1/2014 και μετά δεν έχει «ανοίξει» ακόμα.

Λοιπές εργασίες

Κάθε Φορολογική σας υπόθεση ή διεκπεραίωση εκκρεμότητας σε Δημόσια Υπηρεσία της αρμοδιότητάς μας, είμαστε σε θέση να την αναλάβουμε και να σας την παραδώσουμε ολοκληρωμένη.
Επίσης θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε, ότι σε περίπτωση μίσθωσης ή μεταβίβασης ακινήτου, έχουμε την δυνατότητα έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.

Πρόστιμα – Λοιπά θέματα

Τέλος να σας επισημάνουμε ότι από φέτος και στο εξής η μη υποβολή, καθώς και η ληξιπρόθεσμη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος επιφέρει πολύ υψηλά πρόστιμα και προσαυξήσεις. Για το λόγο αυτό μην αμελήσετε αυτή σας την υποχρέωση ή μην την αφήσετε για τελευταία στιγμή ρισκάροντας πιθανά την εμπρόθεσμη υποβολή της.

Να σας υπενθυμίζουμε για άλλη μία φορά ότι από φέτος και στο εξής μπορείτε να εξυπηρετείστε και από το υποκατάστημά μας στο Χαλάνδρι, που βρίσκεται επί της οδού Καλογρέζας 11 – ισόγειο, με ωράριο εργασίας Δεύτερα – Παρασκευή, 08:00 – 16:00 και τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 51701.

Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε, θα χαρούμε και αυτή τη χρονιά να σας εξυπηρετήσουμε.

Η Τεχνολογιστική σας αναφέρει

Το μέλλον είναι τα παιδιά. Η Τεχνολογιστική για κάθε Φορολογική Δήλωση μισθωτού ή συνταξιούχου που αναλαμβάνει, καταθέτει 0,50 ευρώ στο Ν.Π.Δ.Δ. «Αναρρωτήριο Πεντέλης».
Το «Αναρρωτήριο Πεντέλης» έχει ως σκοπό την φροντίδα – περίθαλψη και κοινωνική αποκατάσταση ανήλικων παιδιών που στερούνται οικογενειακού περιβάλλοντος.

Σε περίπτωση που κάτι δεν σας έγινε απόλυτα κατανοητό ή θέλετε να μας καταθέσετε το οποιοδήποτε ερώτημα, ως προς την δήλωση φορολογίας εισοδήματος, παρακαλώ πατήστε εδώ. small-question-sign
various-mini-banners2b various-mini-banners2