Εργατικά - Ασφαλιστικάbanner-epixiriseon-sm

Η 28η Οκτωβρίου – εθνική εορτή, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.2 ΝΔ 3755/1957, για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, είναι ημέρα προαιρετικής αργίας.

Συμπληρωματικά του ως άνω, στην περίπτωση που η 28η Οκτωβρίου έχει χαρακτηρισθεί αργία από διάταξη ΣΣΕ, Κανονισμού Εργασίας της επιχείρησης, από επιχειρησιακή συνήθεια και έθιμο, κατά το οποίο η επιχείρηση παραμένει κλειστή την ημέρα αυτή, τότε για τους εργαζόμενους της επιχείρησης αυτής, η 28η Οκτωβρίου θεωρείτε αργία.

Σε επιχείρηση που η 28η Οκτωβρίου έχει καθοριστεί ως ημέρα αργίας, αν οι εργαζόμενοι μισθωτοί δεν εργασθούν, δεν θα έχουν καμία μείωση του μισθού τους, ενώ όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο, δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους.

Ενώ, αν σε επιχείρηση που η 28η Οκτωβρίου έχει καθοριστεί ως ημέρα αργίας, αυτή κατ’ εξαίρεση λειτουργήσει, τότε οι υπάλληλοι για πλήρη απασχόλησή τους δικαιούνται προσαύξηση μισθού κατά 1/25 και οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο, δικαιούνται την καταβολή ενός ακόμα ημερομισθίου, στο οποίο θα υπολογιστεί και η προσαύξηση κατά 75% για την εργασία σε ημέρα αργίας.

 

banner-epixiriseon-sm

 

banner-idioton-sm