Απαντήσεις Ερωτήσεων

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει ο ΟΑΕΔ, πρέπει να εγγραφούν σ’ αυτή, αφού προηγουμένως επισκεφτούν τον ΟΑΕΔ στον οποίο ανήκει η έδρα της επιχείρησης, να κάνουν αίτηση για να λάβουν τους κωδικούς και τον κλειδάριθμο και συγκεκριμένα :

  • Για τις ατομικές επιχειρήσεις, ο ιδιοκτήτης ή ο νόμιμα πληρεξούσιος του, προσκομίζοντας την βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος της επιχείρησης, αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή και το πληρεξούσιο εφ’ όσον απαιτείται.

  • Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις ο νόμιμα ορισμένος για τον σκοπό αυτό, με απόσπασμα πρακτικού από το ΔΣ της εταιρείας, εκπρόσωπός τους, προσκομίζοντας το ανωτέρω απόσπασμα πρακτικού, την βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος της επιχείρησης και αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας.

Όταν γίνει η εγγραφή στον ΟΑΕΔ θα παραλάβουμε το έντυπο «Απόδοση στοιχείων ταυτοποίησης στην διαδικτυακή πύλη του Οργανισμού». Το έντυπο αυτό αναγράφει την ονομασία χρήστη, το συνθηματικό χρήστη και τον κλειδάριθμο.

Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή θα πρέπει  ο χρήστης της εταιρείας να μπει στο site του ΟΑΕΔ και να κάνει τις παρακάτω ενέργειες :

  • Πρώτα επιλέγει  στο site «Είσοδος χρήστη»,

  • Εγγραφή ως εταιρεία και συνέχεια στην εγγραφή,

  • Ο εξουσιοδοτημένος χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει τη φόρμα εγγραφής. Τα πεδία με αστερίσκο (*) αποτελούν υποχρεωτικά πεδία.

  • Τα στοιχεία πρόσβασης αναφέρονται στα στοιχεία με τα οποία θα εισέρχεται ο χρήστης στο site του ΟΑΕΔ. Τα στοιχεία αυτά (ονομασία χρήστη, συνθηματικό χρήστη, κλειδάριθμος, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) αναφέρονται στον εξουσιοδοτημένο χρήστη  και όχι στην εταιρεία.

  • Τα στοιχεία της επιχείρησης αναφέρονται στα στοιχεία της επιχείρησης, ενώ τα στοιχεία Όνομα εξουσιοδοτημένου χρήστη , επώνυμο εξουσιοδοτημένου χρήστη, Ιδιότητα, συμπληρώνονται με το όνομα, το επίθετο και την ιδιότητα του εξουσιοδοτημένου χρήστη αντίστοιχα.

  • Τα στοιχεία διεύθυνσης, αναφέρονται στη διεύθυνση της εταιρείας.

  • Στη συνέχεια ο χρήστης, αφού κάνει αποδοχή των όρων χρήσης, επιλέγει το αντίστοιχο κουτί.

  • Τέλος για να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής πρέπει να πατήσει «Εγγραφή».

Αν κάτι δεν σας είναι απόλυτα κατανοητό ή για την οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία πατήστε εδώ.

small-question-sign

various-mini-banners2b