Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας 

Α) Ρύθμιση οφειλών σε Δ.Ο.Υ.

Στην ρύθμιση οφειλών μπορούν να ενταχθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Στη ρύθμιση οφειλών του νόμου  4611/2019 υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των ληξιπρόθεσμων έως και την 31η Δεκεμβρίου 2018 οφειλών.
Οι οφειλές αυτές θα πρέπει να έχουν  βεβαιωθεί και να μην έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής.

Επίσης δίνετε η δυνατότητα για προαιρετική ένταξη στην ρύθμιση σε  ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και τις 31.12.2018 οι οποίες έχουν ήδη υπαχθεί σε «πάγια ρύθμιση» 12 ή 24 δόσεων, ή σε ρύθμιση άλλη ρύθμιση, η οποία είναι σε ισχύ.

Αντίθετα οφειλές που είχαν υπαχθεί σε παλαιότερες ρυθμίσεις «100 δόσεων» (άρθρα 1-17 του Νόμου 4321/2015 ή άρθρου 51 του Νόμου 4305/2014 ή σε σύμβαση/ρύθμιση με τη φορολογική διοίκηση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4469/2017), εφόσον οι ανωτέρω ρυθμίσεις δεν τηρήθηκαν μετά την 6η Μαΐου 2019, εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη νέα ρύθμιση.
Ο αριθμός των δόσεων της ρύθμισης είναι έως και 120 και εξαρτάτε από το ύψος των εισοδημάτων, σύμφωνα με την υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος χρήσης 2017.

Ανάλογα του αριθμού των δόσεων είναι και η έκπτωση των προσαυξήσεων που θα έχει ο φορολογούμενος.  

Η ρύθμιση πέραν των άλλων, χάνεται, κάτι που έχει ως συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλει δύο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης, δεν υποβάλλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του ή  διαπράξει αδικήματα φοροδιαφυγής ή δεν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει (εντός διμήνου από την ημερομηνία λήξης προθεσμίας καταβολής τους) νέες οφειλές καθ’ όλη την διάρκεια της ρύθμισης.

Η ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται στα 30,00 ευρώ. Για την ένταξη  στην ρύθμιση ο φορολογούμενος, θα πρέπει εντός 3ων εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης, να έχει πληρώσει την πρώτη δόση.

Η αίτηση υπαγωγής στην ρύθμιση υποβάλλεται ηλεκτρονικά έως και την 28 Ιουνίου 2019.

Η πλατφόρμα κατάθεσης αίτησης ένταξης στην ρύθμιση, αναμένεται να ανοίξει εντός της τρέχουσας εβδομάδας.

Β) Ρύθμιση οφειλών σε Ασφαλιστικά Ταμεία

Στην ρύθμιση οφειλών μπορούν να ενταχθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Στην ρύθμιση της οφειλής προς φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης υπάγονται το σύνολο των οφειλών που δημιουργήθηκαν έως και 31/12/2018.

Η ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται στα 50,00 ευρώ. Η καταβολή της πρώτης δόσης πρέπει να γίνει έως και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υπαγωγής στην ρύθμιση.

Ανάλογα του Ασφαλιστικού Φορέα ύπαρξης οφειλών ,οριοθετείτε η ποσοστιαία έκπτωση προσαυξήσεων ή και κεφαλαίου.

Η αίτηση υπαγωγής στην ρύθμιση υποβάλλεται ηλεκτρονικά έως και την 30 Σεπτεμβρίου  2019.

Η ρύθμιση πέραν των άλλων χάνεται, αν δεν καταβληθούν 2 δόσεις της ρύθμισης ή δεν καταβληθούν βεβαιωμένες οφειλές που δημιουργήθηκαν από 1/1/2019 και μετά.

Η πλατφόρμα κατάθεσης αίτησης ένταξης στην ρύθμιση, αναμένεται να ανοίξει εντός της τρέχουσας εβδομάδας.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από τα άρθρα 1-18 και 98-109, του Νόμου 4611/17-5-2019, όπως αυτός δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 73/2019.

Για να δείτε τα άρθρα 1-18 και 98-109, του Ν.4611/2019, στα οποία έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία πατήστε εδώ small question sign

 

 banner epixiriseon sm

banner idioton sm