Εργατικά - Ασφαλιστικάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας .

Ψηφίστηκε και είναι σε ισχύ, ο νόμος (Ν. 4321/2015, ΦΕΚ 32/21.3.2015) για την ρύθμιση οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία.

Η προθεσμία υπαγωγής στη ρύθμιση λήγει στις 30 Απριλίου 2015. Ανάλογα τον αριθμό των δόσεων που θα επιλέξει ο οφειλέτης, έχει την αντίστοιχη έκπτωση επί των προσαυξήσεων και πρόσθετων τελών, εξαιρουμένων των αυτοτελών προστίμων.

Με το νέο νόμο, οι ρυθμίσεις γίνονται ως εξής :

  • Έκπτωση 100% για εφάπαξ καταβολή της οφειλής.

  • Έκπτωση 80% για ρύθμιση έως 36 δόσεις.

  • Έκπτωση 70% για ρύθμιση από 37 έως 50 δόσεις.

  • Έκπτωση 60% για ρύθμιση από 51 έως 72 δόσεις.

  • Έκπτωση 50% για ρύθμιση από 73 έως 100 δόσεις.

Επίσης ο οφειλέτης έχει την δυνατότητα να ρυθμίσει τις οφειλές του, έως 150 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση 50% επί των προσαυξήσεων και πρόσθετων τελών.
Προϋπόθεση για την υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση είναι η καταβολή των τρεχουσών εισφορών από την 1.3.2015 και εφεξής.

Εντός των ημερών, αναμένεται να ανοίξει σχετική εφαρμογή για να μπορούν οι οφειλέτες να καταθέτουν τις αιτήσεις τους.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Για να δείτε το νόμο 4321/2015, ΦΕΚ 32/21.3.2015, πατήστε εδώ.

small-question-sign
various-mini-banners2b