Σύμφωνα με τον Ν. 4019/2011, άρθρο 20, παράγραφος 17, δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης εισφορών για οφειλές έως 31/12/2010.
Η δυνατότητα αυτή παρέχεται έως 31/10/2011.

Επίσης έως τέλος Οκτωβρίου ισχύει και η αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης.