Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΟΑΕΕ έως 31 Μαρτίου 2012 οι ασφαλισμένοι οι οποίοι έχουν οφειλές, μπορούν να ζητήσουν ρύθμιση αυτών.

Για να ενταχθούν στη ρύθμιση το ελάχιστο οφειλόμενο ποσό θα πρέπει να είναι 2.500,00 ευρώ στο οποίο περιλαμβάνονται κάθε είδους εισφορές χωρίς τα τέλη καθυστέρησης.

Η εξόφληση μπορεί να γίνει με τους παρακάτω τρόπους :

  1. Εφάπαξ καταβολή ή έως 6 διμηνιαίες δόσεις με έκπτωση 100% επί των πρόσθετων τελών.

  2. Σε επτά έως δέκα διμηνιαίες δόσεις με έκπτωση 75% επί των πρόσθετων τελών.

Το ελάχιστο ποσό διμηνιαίας δόσης είναι τα 250,00 ευρώ και η καταβολή του εφάπαξ ποσού ή της πρώτης δόσης θα γίνεται έως το τέλος Απριλίου 2012.