Αρθρογραφία Τεχνολογιστικήςsmall-question-sign

Για την απάντηση του ερωτήματος, καταγράφουμε συγκεκριμένα δεδομένα συμφωνίας, τα οποία κατά περίπτωση είναι διαφορετικά και βάση αυτών καταγράφουμε όλο τον κύκλο έκδοσης παραστατικών και απόδοσης Φ.Π.Α. είτε ο ζωγράφος είναι επαγγελματίας , είτε ιδιώτης.

 

 1. Ζωγράφος επαγγελματίας : Στέλνει στην γκαλερί τους πίνακες του με Δ.Α. το οποίο αναφέρει Σκοπός: πώληση για λογαριασμό τρίτων

 2. Ζωγράφος ιδιώτης: Όταν στέλνει τους πίνακες στην γκαλερί η Γκαλερί εκδίδει Δελτίο Αποστολής επί ποσοτικής παραλαβής, με σκοπό διακίνησης, παραλαβή προς πώληση για λογαριασμό τρίτων.

Γκαλερί : εκδίδει στο τέλος του κάθε μήνα (αν υπάρχουν πωλήσεις εντός του μήνα) εκκαθάριση στον ζωγράφο για τους πίνακες που πουλήθηκαν εντός του τρέχοντος μήνα.

Με την ολοκλήρωση της έκθεσης εκδίδεται :

 1. Δ.Α. από την γκαλερί προς τον ζωγράφο το οποίο αναφέρει Σκοπός: επιστροφή από πώληση για λογαριασμό τρίτων, με το οποίο επιστρέφει τους πίνακες που δεν πουλήθηκαν.

 2. με την ίδια ημερομηνία θα εκδοθεί από γκαλερί η τελευταία εκκαθάριση προς τον ζωγράφο εάν εντός του μήνα αυτού έχουν γίνει πωλήσεις.

Δεδομένα συμφωνίας – παράδειγμα

 1. Ο ζωγράφος λαμβάνει αμοιβή ίση με το 60% της αξίας των πωληθέντων πινάκων

 2. Η γκαλερί λαμβάνει προμήθεια ίση με το 40% της αξίας των πινάκων, η οποία δεν δίνατε να είναι μικρότερη των 3.000,00 ευρώ

Παράδειγμα

 1. Η γκαλερί έκανε πωλήσεις με καθαρή αξία (προ ΦΠΑ) 5.000,00 ευρώ

 2. Συνεπώς στον ζωγράφο αντιστοιχεί καθαρή αξία  3.000,00 ευρώ

 3. Συνεπώς στην γκαλερί αντιστοιχεί καθαρή αξία  2.000,00 ευρώ, η οποία είναι μικρότερη της συμφωνηθείσας κατά 1.000,00 ευρώ (για τα οποία πρέπει να εκδοθεί Τ.Π.Υ. ή ΑΠΥ αντίστοιχα).

Εκκαθάριση

Κατόπιν τούτου συντάσσεται η εκκαθάριση η οποία αναφέρει

 1. Αξία πωληθέντων                          :  5.000,00 ευρώ  (από ταμειακή μηχανή)

 2. ΦΠΑ πωληθέντων 13%                  : 650,00                (από ταμειακή μηχανή)

 3. Προμήθεια (γκαλερί)                      : 2.000,00

 4. ΦΠΑ Προμήθειας 23%                    : 460,00

Υποχρεώσεις – σε περίπτωση ζωγράφου ιδιώτη

 1. Γκαλερί :Θα εκδώσει ΑΠΥ για τα 1.000,00 η οποία θα έχει ΦΠΑ 23% = 1.230,00 τελική αξία

 2. Ζωγράφος : Θα εισπράξει ταμειακά από  γκαλερί : 5.650,00 (τελική αξία πωληθέντων) – 2.460,00 (τελική αξία προμήθειας ) – 650,00 (ΦΠΑ πωληθέντων) – 1.230,00 (τελική αξία προμήθειας ) = 1.310,00 ευρώ

 3. Ζωγράφος : Δεν αποδίδει στην Δ.Ο.Υ. ΦΠΑ.

 4. Γκαλερί: Θα αποδώσει στην Δ.Ο.Υ.  το σύνολο του ΦΠΑ : 460,00 (προμήθειας) + 230,00 (υπηρεσίας κατώτερης αμοιβής )+ 650,00 (ΦΠΑ ζωγράφου) = 1.340,00

 5. Γκαλερί: Οι τελικές της εισπράξεις θα είναι : 5.650,00 (ταμειακής μηχανής) – 1.310,00 (τελικό πληρωθέν ποσό ζωγράφου) – 1.340,00 (ΦΠΑ απόδοση) = 3.000,00.

Υποχρεώσεις – σε περίπτωση ζωγράφου επαγγελματία

 1. Γκαλερί :Θα εκδώσει ΤΠΥ για τα 1.000,00 η οποία θα έχει ΦΠΑ 23% = 1.230,00 τελική αξία

 2. Ζωγράφος : Θα εισπράξει ταμειακά από  γκαλερί : 5.650,00 (τελική αξία πωληθέντων) – 2.460,00 (τελική αξία προμήθειας ) – 1.230,00 (τελική αξία προμήθειας ) = 1.960,00 ευρώ

 3. Ζωγράφος : Θα αποδώσει ο ίδιος ΦΠΑ : 650,00 (πωλήσεων) – 460,00 (προμήθειας) – 230,00 (υπηρεσίας) = -40,00 (πιστωτικό υπόλοιπο. Δηλαδή του οφείλει το Δημόσιο)

 4. Ζωγράφος : Συνολικά έσοδα 1.960,00 (από γκαλερί) + 40,00 (από πιστωτικό ΦΠΑ) = 2.000,00  

 5. Γκαλερί : θα αποδώσει ΦΠΑ 460,00 (προμήθειας) + 230,00 (υπηρεσίας) = 690,00

 6. Γκαλερί : Οι τελικές της εισπράξεις θα είναι : 5.650,00 (ταμειακής μηχανής) – 1.960,00 (τελικό πληρωθέν ποσό ζωγράφου) – 690,00 (ΦΠΑ απόδοση) = 3.000,00.

Έχετε Γκαλερί ή είστε ζωγράφος και θέλετε μία επεξήγηση επί των δικών σας δεδομένων; Για να το κάνετε ή για την οποιαδήποτε διευκρίνιση πατήστε εδώ.

small-question-sign
various-mini-banners2b various-mini-banners2