Εργατικά - Ασφαλιστικά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.28501/7.5.2021 με την οποία πέραν των άλλων επεκτείνονται τα Self-test σε φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών και σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.28501, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 1871/8-5-2021 με θέμα ‘‘Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 24525/18.4.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία» (Β’ 1588)”.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 1871/8-5-2021 πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων