Διμερείς Συμβάσεις κρατώνsmall-question-sign

Με Ανακοίνωση της ΑΑΔΕ στις 11/2/2022, η Συμφωνία περί Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος και Κεφαλαίου μεταξύ Ελλάδας- Σουηδίας, παύει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2022.

Για να δείτε την Ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, πατήστε εδώ.

Ο Ν.Δ. 4300/1963 αφορά την κύρωση της συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής ∆ημοκρατίας και της Σουηδίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους επί του εισοδήματος και κεφαλαίου.

Για να δείτε αναλυτικά το Νόμο πατήστε εδώ.

small-question-sign

various-mini-banners2b various-mini-banners2