Απαντήσεις Ερωτήσεων

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 44/27-7-2012, ως προς την ασφάλιση των εταίρων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) ισχύουν τα παρακάτω :

  1. Υποχρέωση ασφάλισης σε ΟΑΕΕ έχουν μόνο οι διαχειριστές για την λογιστική υποστήριξη ΙΚΕ, οι οποίοι ορίστηκαν με το καταστατικό ή με απόφαση των εταίρων.

  2. Σε περίπτωση Μονοπρόσωπης ΙΚΕ, φέρει την υποχρεώση ασφάλισης ο μοναδικός εταίρος.

  3. Οι υπόλοιποι εταίροι (που δεν είναι διαχειριστές), έχουν την δυνατότητα προαιρετικής ασφάλισης στον ΟΑΕΕ.

Για να δείτε αναλυτικά την Εγκύκλιο 44/2012 του ΟΑΕΕ, πατήστε εδώ.

small-question-sign

various-mini-banners2b