Επιδοτούμενα Προγράμματαbanner-epixiriseon-sm

Το πρόγραμμα αφορά  επιχειρήσεις μεταποίησης, εμπορίας ή και ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων.

Οι τομείς που ενισχύονται είναι :

•    Κρέας, πουλερικά, κουνέλια
•    Γάλα
•    Αυγά
•    Λοιπά ζωικά προϊόντα (όπως μέλι, σηροτροφία, σαλιγκάρια)
•    Ζωοτροφές
•    ∆ημητριακά
•    Ελαιούχα προϊόντα (με εξαίρεση τις ιδρύσεις ελαιοτριβείων)
•    Οίνος, ξύδι
•    Οπωροκηπευτικά
•    Άνθη
•    Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά
•    Σπόροι & πολλαπλασιαστικό υλικό

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Η Περίοδος υποβολής αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα είναι :από 26/7/2018 έως 22/11/2019 (ώρα 15:00).

Το είδος της ενίσχυσης αφορά : Επιχορήγηση / Επιδότηση.

Οι περιοχές εφαρμογής του προγράμματος είναι όλη η Περιφέρεια Αττικής εκτός από την ΠΕ Νήσων, δηλαδή:
ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών
ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών, ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών
ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών
ΠΕ Πειραιά
ΠΕ Ανατολικής Αττικής
ΠΕ Δυτικής Αττικής.

Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού των αιτήσεων στήριξης ορίζονται ως :

•    Κατώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός: 100.000,00 €
•    Ανώτερος αιτούμενος προϋπολογισμός: 599.999,99 €

Τέλος το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 40% του αιτούμενου προϋπολογισμού.

 

banner epixiriseon sm