Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας .

Σε περίπτωση που μετά τον συμψηφισμό υπολοίπου πελάτη-προμηθευτή , η εναπομένουσα υποχρέωση από την αγορά αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών υπερβαίνει τα 500,00 ευρώ, η εξόφλησή της θα πρέπει να γίνει με τραπεζικό μέσο πληρωμής προκειμένου να αναγνωρισθεί προς έκπτωση το σύνολο του κόστους πωληθέντων που αναλογεί στις σχετικές αγορές.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν, από την ΠΟΛ 1158/24-10-2016, του Υπ. Οικονομικών, με θέμα «Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περ. β΄ του άρθρου 23 του ν.4172/2013 σε περίπτωση συμψηφισμού αμοιβαίων απαιτήσεων αντισυμβαλλομένων».

Για να δείτε την ΠΟΛ 1158/2016, πατήστε εδώ

small-question-sign

banner-epixiriseon-sm