Φ.Π.Α.various-mini-banners2b

Καταγράψαμε τα κράτη μέλη της ΕΕ, για την ορθή χρήση δεδομένων και υποχρεώσεων ως προς τον ΦΠΑ, από Ελληνικές επιχειρήσεις που πραγματοποιούν συναλλαγές με επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους εντός της ΕΕ.

 1. Αυστρία – έτος προσχώρησης 1995

 2. Βέλγιο – έτος προσχώρησης 1952

 3. Βουλγαρία – έτος προσχώρησης 2007

 4. Γαλλία – έτος προσχώρησης 1952

 5. Γερμανία – έτος προσχώρησης 1952

 6. Δανία – έτος προσχώρησης 1973

 7. Ελλάδα – έτος προσχώρησης 1981

 8. Εσθονία – έτος προσχώρησης 2004

 9. Ηνωμένο Βασίλειο – έτος προσχώρησης 1973

 10. Ιρλανδία – έτος προσχώρησης 1973

 11. Ισπανία – έτος προσχώρησης 1986

 12. Ιταλία – έτος προσχώρησης 1952

 13. Κάτω Χώρες – έτος προσχώρησης 1952

 14. Κροατία – έτος προσχώρησης 2013

 15. Κύπρος – έτος προσχώρησης 2004

 16. Λετονία – έτος προσχώρησης 2004

 17. Λιθουανία – έτος προσχώρησης 2004

 18. Λουξεμβούργο – έτος προσχώρησης 1952

 19. Μάλτα – έτος προσχώρησης 2004

 20. Ουγγαρία   – έτος προσχώρησης 2004

 21. Πολωνία – έτος προσχώρησης 2004

 22. Πορτογαλία – έτος προσχώρησης 1986

 23. Ρουμανία – έτος προσχώρησης 2007

 24. Σλοβακία – έτος προσχώρησης 2004

 25. Σλοβενία – έτος προσχώρησης 2004

 26. Σουηδία – έτος προσχώρησης 1995

 27. Τσέχικη Δημοκρατία – έτος προσχώρησης 2004

 28. Φιλανδία – έτος προσχώρησης 1995

 

various-mini-banners2b