Ενημέρωση ΟΑΕΕ για ρύθμιση οφειλών

Συνοπτικά – Ο λόγος μας . Σύμφωνα με ενημέρωση που έχει στείλει ο ΟΑΕΕ σε ασφαλισμένους που έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση οφειλών, λόγω αναπροσαρμογής του επιτοκίου, από τον Ιανουάριο 2016 αλλάζει το ποσό των υπόλοιπων ανεξόφλητων μηνιαίων δόσεων. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μαςΗ ενημέρωση που έχει στείλει ο ΟΑΕΕ, είναι η παρακάτω :…

Περισσότερα...