Αμειβόμενοι με Τίτλο κτήσης – Απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης. Διευκρινήσεις από ΕΦΚΑ

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Στο εξής εάν κατά την εγγραφή/επανεγγραφή κάποιου στον ΕΦΚΑ προκύπτει άσκηση δραστηριότητας αμειβόμενης με τίτλο κτήσης πριν την 1-2-2019 οι αναλογούσες εισφορές δεν θα αναζητούνται. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω προκύπτουν από το έγγραφο του ΕΦΚΑ Δ.ΑΣΦ./362/1401448/2019, με θέμα «Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)…

Περισσότερα...
λογιστικο γραφειο | λογιστική εταιρεία

Απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης – Εισφορές ΕΦΚΑ

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Από 1/1/2019, όποιοι αμείβονται με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών – πωλήσεων (τίτλος κτήσης – απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης), πριν την έκδοση του παραστατικού θα πρέπει να έχουν απογραφεί (εγγραφεί) στον ΕΦΚΑ. Από 1/1/2019, οι επιχειρήσεις που καταβάλουν αμοιβή μέσω τίτλου κτήσης – απόδειξης επαγγελματικής δαπάνης, θα πρέπει επί της αμοιβής να παρακρατήσουν…

Περισσότερα...

Απόδειξη Επαγγελματικής Δαπάνης. Όρια αμοιβής και προϋποθέσεις έκδοσής της.

Τι είναι η Απόδειξη Επαγγελματικής Δαπάνης; Σε ποιες περιπτώσεις, υπό ποιες προϋποθέσεις και από ποιόν εκδίδεται; Υπάρχει όριο ποσού αμοιβής στην έκδοσή της; Γίνεται παρακράτηση φόρου και αν ναι με τι ποσοστό; Πρέπει να αποδοθεί χαρτόσημο και αν ναι με τι ποσοστό; Αυτά είναι μερικά από τα βασικά ερωτήματα που συναντάμε σε καθημερινή βάση. Για…

Περισσότερα...