λογιστικο γραφειο | ΕΡΓΑΝΗ

ΕΦΚΑ – Συμψηφισμός ποσού προς επιστροφή με εισφορές

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διοίκησης του ΕΦΚΑ, της 16/5/2018, ισχύουν τα παρακάτω : Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ενημερώνει τους ασφαλισμένους που δικαιούνται ποσό προς επιστροφή, ως αποτέλεσμα της εκκαθάρισης εισφορών 2017, ότι συμψηφίζεται με τρέχουσες εισφορές (συμπεριλαμβανομένης και της εισφοράς Μαρτίου 2018), ως εξής: • Αν είναι μικρότερο των 50,00€ θα συμψηφισθεί αυτόματα.• Αν…

Περισσότερα...