Προστασία εργαζομένων σε εργασίες μεταφοράς και διανομής προϊόντων με δίκυκλο

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  Ο εργοδότης επιχείρησης που απασχολεί εργαζόμενο ο οποίος ολοκληρώνει εργασίες μεταφοράς και διανομής προϊόντων με δίκυκλο, πέραν των άλλων, φέρει και τις παρακάτω υποχρεώσεις : •    Να εξασφαλίζει τη συντήρηση και παρακολούθηση ασφαλούς λειτουργίας μέσων (δίκυκλα, κλπ) και  εγκαταστάσεων (δηλαδή η συντήρηση είναι ευθύνη του εργοδότη). •    Να λαμβάνει τα…

Περισσότερα...