λογιστικο γραφειο | ΕΡΓΑΝΗ

ΕΦΚΑ – Συμψηφισμός ποσού προς επιστροφή με εισφορές

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διοίκησης του ΕΦΚΑ, της 16/5/2018, ισχύουν τα παρακάτω : Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ενημερώνει τους ασφαλισμένους που δικαιούνται ποσό προς επιστροφή, ως αποτέλεσμα της εκκαθάρισης εισφορών 2017, ότι συμψηφίζεται με τρέχουσες εισφορές (συμπεριλαμβανομένης και της εισφοράς Μαρτίου 2018), ως εξής: • Αν είναι μικρότερο των 50,00€ θα συμψηφισθεί αυτόματα.• Αν…

Περισσότερα...
small-question-sign

Παράλληλη ασφάλιση – ΕΦΚΑ

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  . Δημοσιεύθηκε από τον ΕΦΚΑ , η εγκύκλιος 27/2017, με την οποία καθορίζονται θέματα απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών σε περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης. Πέραν των άλλων, αναφέρεται ότι «για τυχόν υπάρχον εισόδημα που προέρχεται από την άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος για το οποίο εκδίδονται  ……… αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης», επί αυτών αποδίδονται ασφαλιστικές εισφορές,…

Περισσότερα...
small-question-sign

Διαδικασία είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ

Συνοπτικά – Ο λόγος μας . Οι ασφαλιστικές εισφορές ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών, θα κοινοποιούνται στον ασφαλισμένο με γραπτή ενημέρωση μέσω ΕΛΤΑ, παρέχοντάς του ταυτόχρονα τη δυνατότητα να ενημερωθεί και ηλεκτρονικά.   Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω καταγράφονται στην Ανακοίνωση του ΕΦΚΑ με Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΙΣΜΜ/79/175892 της 6-2-2017, με θέμα…

Περισσότερα...

Οδηγίες για απόδοση εισφορών σε εργαζόμενους με μπλοκάκι

Συνοπτικά – Ο λόγος μας . Καθορίζονται πιο αναλυτικά, σε σχέση με τις υπάρχουσες εγκυκλίους, οι διαδικασίες απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών σε εργαζόμενους με μπλοκάκι. Μια πιο αναλυτική- προσέγγισή μας Τα ως άνω καταγράφονται στην Ανακοίνωση του Υπ. Εργασίας, με Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.5547/248, της 7/2/2017, με θέμα «Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ.…

Περισσότερα...
small-question-sign

Κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών ΟΑΕΕ, κλπ (ΕΦΚΑ)

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  . Με εγκύκλιό του το Υπ. Εργασίας καθορίζει τους κανόνες για τον υπολογισμό ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων από 1/1/2017 και εφεξής. Σύμφωνα με την εγκύκλιο ο υπόχρεος – ασφαλισμένος έχει την δυνατότητα άντλησης πληροφοριών για το ύψος της εισφοράς του μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας www.efka.gov.gr , στην οποία…

Περισσότερα...

Οδηγίες για απόδοση εισφορών σε «εργαζόμενους με μπλοκάκι»

Συνοπτικά – Ο λόγος μας . Καθορίστηκε από το Υπ. Εργασίας η διαδικασία ασφάλισης των προσώπων που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών, στις περιπτώσεις που αυτοί λαμβάνουν εισόδημα από ένα ή και δύο φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Για τις περιπτώσεις, «εργαζόμενου με μπλοκάκι», ισχύουν τα παρακάτω : Εργαζόμενος…

Περισσότερα...
small-question-sign

Ασφαλιστικές εισφορές ΟΑΕΕ, κλπ. (ΕΦΚΑ). Και τώρα τι;

Έως τώρα το κόστος ασφαλιστικών εισφορών, σε ΟΑΕΕ κλπ. ασφαλιστικά ταμεία, για την ασφάλιση εταίρων ή φυσικών προσώπων που ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα, ήταν κάτι το δεδομένο και σταθερό.Ο υπολογισμός των εισφορών γινόταν σύμφωνα με τις ασφαλιστικές κλάσεις οι οποίες προ- έκυπταν από τα έτη ασφάλισής, στον εν λόγω ασφαλιστικό φορέα. Από 1/1/2017, τα πάντα άλλαξαν.Πλέον…

Περισσότερα...
small-question-sign

Ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 1.1.2017

Συνοπτικά – Ο λόγος μαςΔημοσιεύθηκε η απόφαση του Υπ. Εργασίας  η οποία καθορίζει την βάση υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών. Μερικά από τα βασικά σημεία της απόφασης είναι τα παρακάτω : Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί του φορολογητέου εισοδήματος του προηγούμενου έτους, με αναλογία ανά μήνα. Τα ποσά που έχουν καταβληθεί με απόδειξη…

Περισσότερα...
small-question-sign

Ασφαλιστικές εισφορές σε ΟΓΑ από 1.1.2017

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Δημοσιεύθηκε η απόφαση του Υπ. Εργασίας  η οποία καθορίζει την βάση υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών ΟΓΑ στο σύνολο των ασφαλισμένων που υπάγονται σε αυτό τον φορέα ασφάλισης.   Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μαςΤα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση του Υπ. Εργασίας με Αριθμ. Οικ. 61501/3398, με θέμα «Προσδιορισμός της…

Περισσότερα...

Πληρωμή εισφορών ΙΚΑ με ταυτότητα πληρωμής

Συνοπτικά – Ο λόγος μας . Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του ΙΚΑ , από 5/9/2016 και στο εξής, για την πληρωμή των τρεχουσών εισφορών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ισχύουν τα παρακάτω : Με την κατάθεση της πρώτης ΑΠΔ ΙΚΑ που θα κάνει μια επιχείρηση μετά την 5/9/2016, θα λάβει από το ΙΚΑ ταυτότητα πληρωμής τρεχουσών εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.). …

Περισσότερα...