Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης επιστρεπτέας προκαταβολής – 3ος κύκλος – ΓΔΟΥ 233/2020

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Δημοσιεύτηκε η απόφαση ΓΔΟΥ 233/2020 σχετικά με τις προϋποθέσεις και την διαδικασία χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο 2020. Οι αιτήσεις είναι μέχρι την 26η Οκτωβρίου 2020. Μια πιο…

Περισσότερα...

Ασφάλιση εργάτη γης

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Από την γραπτή απάντηση που λάβαμε από την Υπουργείο Εργασίας – Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, για την ασφάλιση του εργάτη γης, προκύπτουν τα παρακάτω:• Οι γεωργικοί εργάτες γης, που δεν παρέχουν την εργασία τους με ελεύθερη επιλογή….. συνδέονται με τον εργοδότη με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.• Ο εργοδότης που απασχολεί εργαζομένους με…

Περισσότερα...

Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Νόμος 4734/2020

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και είναι σε ισχύ ο νόμος 4734/2020 “Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α΄ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (L 156) και του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ)…

Περισσότερα...

Επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία στην Αττική.

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει στις 12/10/2020 (ώρα 13.00) και λήγει στις 6/11/2020 (ώρα 15.00)Στόχος του προγράμματος είναι η δημόσια στήριξη στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εντός της Αττικής, έτσι ώστε στην αγορά να υπάρξει επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας. Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας…

Περισσότερα...

Οδηγός γρήγορης πρόσβασης και εγχειρίδιο χρήσης για την πλατφόρμα myDATA από την ΑΑΔΕ.

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Δημοσιεύτηκε από την ΑΑΔΕ ο το εγχειρίδιο χρήσης και ο οδηγός γρήγορης πρόσβασης για τα Ηλεκτρονικά Βιβλία. Μια πιο αναλυτική – προσέγγιση μας Για να δείτε τον οδηγό πατήστε εδώ.

Περισσότερα...

Νέα μέτρα για την Αττική έως την 12/10/20

Συνοπτικά- Ο λόγος μας Ανακοινώθηκαν νέα μέτρα προστασίας από τον Κορωνοιό, για την Αττική για την περίοδο 3/10/2020 έως 12/10/20. Μια πιο αναλυτική – προσέγγιση μας Τα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.61927 του ΦΕΚ Β 4324 της 2/10/2020 με θέμα ”Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.59626/25.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,…

Περισσότερα...

Έναρξη της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA για όλες τις επιχειρήσεις

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Ξεκίνησε πιλοτικά από 1η/10/2020, η ψηφιακή διαβίβαση στην πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων – myDATA για όλες τις επιχειρήσεις και για παραστατικά που εκδίδουν από αυτή την ημερομηνία και μετά. Για το 2020 οι επιχειρήσεις μπορούν να διαβιβάσουν τα παραστατικά μόνο του τελευταίου τριμήνου (Οκτώβριος – Δεκέμβριος). Η υποχρέωση διαβίβασης των…

Περισσότερα...

Παρατείνεται έως 31/10/20 η υποχρεωτική τηλεργασία – κλιμακωτό ωράριο

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Για την περιφέρεια Αττικής παρατείνεται μέχρι τις 31 Οκτωβρίου η υποχρέωση εφαρμογής του 40% τηλεργασίας στους εργασιακούς χώρους στον ιδιωτικό τομέα καθώς και της εφαρμογής κλιμακωτού ωραρίου έναρξης και λήξης της εργασίας για κάθε εργαζόμενο για λόγους αποφυγής συνωστισμού στους εργασιακούς χώρους. Εκτίμησή μας, για το θέμα αυτό θα πρέπει…

Περισσότερα...

Νέα παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών που είχαν παραταθεί σε πληττόμενες επιχειρήσεις κλπ

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Με δύο νέες αποφάσεις του Υπ. Εργασίας, παρατείνετε η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών έως 30/4/2021, στις κάτωθι περιπτώσεις: Παρατείνονται μέχρι και 30/04/2021 για τις επιχειρήσεις και τους εργοδότες οι προθεσμίες καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020, για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση καταβολής στο πλαίσιο των…

Περισσότερα...

Μηνιαίες υποχρεώσεις Λογιστηρίου – Οκτωβρίου 2020

Η παρούσα ενημέρωση αφορά ενδεικτικές υποχρεώσεις που έχει ή που πιθανά έχει μια “μέση” επιχείρηση, ή ένα φυσικό πρόσωπο κατά τη διάρκεια του τρέχοντος μήνα. Για να δείτε τις υποχρεώσεις μηνός Οκτωβρίου 2020, πατήστε εδώ.

Περισσότερα...