Παράταση αναλυτικής κατάστασης αποδοχών – αναλυτικής κατάστασης εσόδων περιόδου 03/2020

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Με ανακοίνωση του ΕΔΟΕΑΠ, παρατείνεται η υποβολή της αναλυτικής κατάστασης αποδοχών – αναλυτικής κατάστασης εσόδων της περιόδου Μαρτίου 2020 για τις κοινές επιχειρήσεις. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω προκύπτουν από την Ανακοίνωση του ΕΔΟΕΑΠ της 29/4/2020 με θέμα “Παράταση ημερομηνίας υποβολής της αναλυτικής κατάστασης αποδοχών –…

Περισσότερα...

Επιδότηση επιστημόνων 600 ευρώ

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Όσοι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης – αποζημίωσης ειδικού σκοπού δεν είχαν λάβει μέρος στην παραπάνω πρόσκληση, δύνανται μέχρι τις 08.05.2020 να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στο περιβάλλον του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (supportemployees.services.gov.gr) για την καταβολή της ανωτέρω οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού, με τη χρήση των κωδικών taxisnet που διαθέτουν. Μια πιο αναλυτική…

Περισσότερα...

ΚΑΔ επιχειρήσεων που ανοίγουν 4/5/20 – Μέτρα που πρέπει να τηρούν και οι κυρώσεις

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Προσδιορίστηκαν οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων που μπορούν από Δευτέρα 4/5/20 να ανοίξουν τα καταστήματα τους για το κοινό, τα ελάχιστα μέτρα προστασίας που πρέπει τηρούν, καθώς και οι προβλεπόμενες κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησής τους. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω προκύπτουν από το Δελτίο Τύπου του…

Περισσότερα...

Διευκρινίσεις για έκπτωση 25% σε πληρωμή οφειλών Απριλίου

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Με Δελτίο Τύπου, δίνονται εκ νέου οδηγίες, για τη διευκόλυνση των πολιτών και των επιχειρήσεων που δικαιούνται την έκπτωση 25% στην καταβολή των φορολογικών τους υποχρεώσεων Μαρτίου και Απριλίου 2020, σύμφωνα με όσα προβλέφθηκαν στη σχετική νομοθεσία και τις υπουργικές αποφάσεις. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω…

Περισσότερα...

Υποβολή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019 στην ΤτΕ έως 30/11

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Με Δελτίο Τύπου, η Τράπεζα της Ελλάδος, ενημερώνει ότι για το τρέχον έτος, ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2019, για τα νομικά πρόσωπα ορίζει την 30/11/2020, λόγω των προβλημάτων που έχει δημιουργήσει στη λειτουργία τους η πανδημία του κορωνοϊού. Μια πιο αναλυτική –…

Περισσότερα...

Διεύρυνση μέτρων διευκόλυνσης για ατομικές επιχειρήσεις

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Παρατείνεται, κατά δύο (2) μήνες, η διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας, του επιδόματος των μακροχρονίως ανέργων και του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων – ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ και για όσους δικαιούχους έληξε ή θα λήξει, εντός του μηνός Απριλίου ενεστώτος έτους. Διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 2 του…

Περισσότερα...

Παιδικοί σταθμοί, χρηματοδότηση

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Το νέο έγγραφο οδηγιών του Υπ. Ανάπτυξης, παρουσιάζει τις διαδικασίες τις οποίες πρέπει να ακολουθήσουν οι φορείς ιδιωτικού δικαίου που χρηματοδοτούνται από την «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2019-2020 ή το ΕΚΤ των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω προκύπτουν…

Περισσότερα...

Παρατείνεται η άδεια ειδικού σκοπού, η εξ αποστάσεως εργασία και η αναστολή υποχρεώσεων εργοδοτών προς το ΕΡΓΑΝΗ

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Η νέα απόφαση του Υπ. Εργασίας δίνει παράταση ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του Κορωνοϊού, ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση…

Περισσότερα...

Νέα παράταση για το κλείσιμο των ιδιωτικών επιχειρήσεων και για την απαγόρευση κυκλοφορίας των πολιτών

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Έως τις 3/5/2020, παρατείνεται το μέτρο για την προσωρινή απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, σύμφωνα με νέα απόφαση. Επιπλέον παρατείνεται και ο προσωρινός περιορισμός της κυκλοφορίας των πολιτών μέχρι 4/5/2020. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ.26797 της 25/4/2020,…

Περισσότερα...

Διεύρυνση των δικαιούχων της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Παρατείνεται έως και τις 28 Απριλίου 2020 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση της αποζημίωσης σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες που πλήττονται από την εξάπλωση του κορονοϊού. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω προκύπτουν από το Δελτίο Τύπου της 26/4/2020, του Υπ. Οικονομικών με θέμα “Διεύρυνση των…

Περισσότερα...