Αμειβόμενοι με Τίτλο κτήσης – Απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης. Διευκρινήσεις από ΕΦΚΑ

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Στο εξής εάν κατά την εγγραφή/επανεγγραφή κάποιου στον ΕΦΚΑ προκύπτει άσκηση δραστηριότητας αμειβόμενης με τίτλο κτήσης πριν την 1-2-2019 οι αναλογούσες εισφορές δεν θα αναζητούνται. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω προκύπτουν  από το έγγραφο του ΕΦΚΑ Δ.ΑΣΦ./362/1401448/2019, με θέμα  «Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)…

Περισσότερα...

Παράταση καταβολής εισφορών ΕΦΚΑ μηνός Μαΐου 2019

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής εισφορών Μαΐου 2019 των Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελεύθερων Επαγγελματιών έως την Δευτέρα 15/7/2019.   Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μαςΤα ως άνω προκύπτουν από την ανακοίνωση του ΕΦΚΑ της 28/6/2019. Για να δείτε την ανακοίνωση, στην οποία έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ.   

Περισσότερα...

Παράταση καταβολής εισφορών ΕΦΚΑ Απριλίου 2018, μη μισθωτών

Συνοπτικά –  Ο λόγος μας  Οι εισφορές μηνός Απριλίου 2018 σε ΕΦΚΑ, μη μισθωτών ασφαλισμένων, μπορούν να καταβληθούν μέχρι την Παρασκευή 8/6/2018.  Μια πιο αναλυτική – προσέγγιση μαςΤα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση της 30/5/2018, του ΕΦΚΑ, η οποία έχει ως εξής : Αθήνα 30 Μαΐου 2018 Ο ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι παρατείνεται η προθεσμία…

Περισσότερα...
λογιστικο γραφειο | ΕΡΓΑΝΗ

ΕΦΚΑ – Συμψηφισμός ποσού προς επιστροφή με εισφορές

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διοίκησης του ΕΦΚΑ, της 16/5/2018, ισχύουν τα παρακάτω : Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ενημερώνει τους ασφαλισμένους που δικαιούνται ποσό προς επιστροφή, ως αποτέλεσμα της εκκαθάρισης εισφορών 2017, ότι συμψηφίζεται με τρέχουσες εισφορές (συμπεριλαμβανομένης και της εισφοράς Μαρτίου 2018), ως εξής: •    Αν είναι μικρότερο των 50,00€ θα συμψηφισθεί αυτόματα.•    Αν…

Περισσότερα...

Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  . Καθορίζονται οι προϋποθέσεις , ο τρόπος, καθώς και η χρονική διάρκεια λήξης, για λήψη ασφαλιστικής ενημερότητας.   Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω καθορίζονται στην απόφαση του Υπ. Εργασίας, της 15/11/2017 με Αρ. Πρωτ:  ΔΕΙΣΦΜΜ/1228/149270, με θέμα «Ασφαλιστική Ενημερότητα». Για να δείτε την ως άνω απόφαση,…

Περισσότερα...
small-question-sign

Προφορική σύμβαση εργαζόμενου με μπλοκάκι

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  . Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών σε επιχείρηση από «εργαζόμενο με μπλοκάκι», η σύμβαση μεταξύ των δύο μερών δύναται να είναι και προφορική. Η σύμβαση αυτή, πρέπει να καταχωρηθεί από τον εργοδότη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ.   Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μαςΤα ως άνω προκύπτουν από την Αρ. Πρωτ.:…

Περισσότερα...
small-question-sign

Παροχή οδηγιών για ασφαλισμένους σε πρώην ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  . Εκδόθηκαν διευκρινίσεις ως προς την ασφάλιση του ΕΦΚΑ, για ασφαλισμένους των πρώην ταμείων ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΙΚΑ –ΕΤΑΜ.   Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μαςΤα ως άνω καταγράφονται στην Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ. 7789/343/11-4-2017, του Υπ. Εργασίας με θέμα «Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης και παροχή οδηγιών». Για να δείτε την απόφαση Αρ.…

Περισσότερα...
small-question-sign

Ασφάλιση ΕΦΚΑ για εργαζόμενους με μπλοκάκι

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  . Εκδόθηκε άλλη μια εγκύκλιος (Εγκύκλιος 17/28-3-2017), η οποία αφορά την ασφάλιση ΕΦΚΑ των προσώπων που παρέχουν υπηρεσία με έκδοση Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών.   Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Για να δείτε την Εγκύκλιο 17, με αριθμ. Πρωτ. 57/28-3-2017, του Υπ. Εργασίας, με θέμα «Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής…

Περισσότερα...
small-question-sign

Υποχρεώσεις ΕΦΚΑ σε παράλληλη ασφάλιση

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  . Δημοσιεύθηκε από το Υπ. Εργασίας με Αριθ. Πρωτ.: Φ.10043/οικ. 14226/431, στις 24-3-2017, με θέμα «Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 36 παρ. 1 και 2 του ν. 4387/2016 για την παράλληλη ασφάλιση». Στην απόφαση αυτή καταγράφονται όλες οι περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης με αντίστοιχα παραδείγματα.   Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας…

Περισσότερα...
small-question-sign

Ασφάλιση σε ΕΦΚΑ Μελών Εταιρειών, Αγροτικών Συνεταιρισμών για αμοιβές εργασίας ή μέλους Δ.Σ.

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  . Α. Για την κατηγορία των «Διευθυντών, Γενικών Διευθυντών, Εντεταλμένων Διευθυνόντων ή Συμπραττόντων Συμβούλων Διοικητών εταιριών ή Συνεταιρισμών που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας», αποδίδονται συνολικές ασφαλιστικές εισφορές 41,06%. Β. Για τις αμοιβές «Μελών Δ.Σ. ανωνύμων εταιριών και Αγροτικών Συνεταιρισμών, για τις εφάπαξ αμοιβές που λαμβάνουν»,  αποδίδονται συνολικές ασφαλιστικές εισφορές…

Περισσότερα...