Ενέργειες ένταξης εργοδότη στο «Πρόγραμμα καταβολής μειωμένης εργοδοτικής εισφοράς κύριας σύνταξης για μισθωτούς ως 25 ετών, κατ’ εφαρμογή του Ν.4583/18»

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  Οι εργοδότες που απασχολούν εργαζόμενους κάτω των 25 ετών, δικαιούνται έκπτωση στις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές του ΙΚΑ. Για να μπει μια επιχείρηση, στο πρόγραμμα και να λάβει αυτή την έκπτωση πρέπει να ακολουθηθούν οι παρακάτω διαδικασίες : Α) Για να λάβει την έκπτωση εισφορών για την περίοδο 1/1/2019 και μετά…

Περισσότερα...
small-question-sign

Παροχή οδηγιών για ασφαλισμένους σε πρώην ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  . Εκδόθηκαν διευκρινίσεις ως προς την ασφάλιση του ΕΦΚΑ, για ασφαλισμένους των πρώην ταμείων ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΙΚΑ –ΕΤΑΜ.   Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μαςΤα ως άνω καταγράφονται στην Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ. 7789/343/11-4-2017, του Υπ. Εργασίας με θέμα «Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης και παροχή οδηγιών». Για να δείτε την απόφαση Αρ.…

Περισσότερα...
small-question-sign

Περίοδοι υποβολής ΑΠΔ ΙΚΑ, έτους 2017

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης Ασφαλιστικών υπηρεσιών του ΙΚΑ με Αριθμ. Πρωτ. Ε40/879/19-12-2016, κοινοποιήθηκαν οι ημερομηνίες εμπρόθεσμης υποβολής ΑΠΔ ΙΚΑ έτους 2017. Για να δείτε την Ανακοίνωση πατήστε εδώ. Για να δείτε τις περιόδους υποβολής πατήστε εδώ.

Περισσότερα...
small-question-sign

Ρύθμιση χρεών σε ΙΚΑ πτωχών και υπό εξυγίανση οφειλετών

Συνοπτικά – Ο λόγος μας . Με την εγκύκλιο 38/2016 το ΙΚΑ καθορίζει τον τρόπο ρύθμισης οφειλών με απαλλαγή από την πληρωμή μέρους ή και όλων των προσαυξήσεων και καταβολή του βασικού χρέους σε έως 90 δόσεις σε όσους  κηρύσσονται σε κατάσταση πτώχευσης ή μπαίνουν, με δικαστική απόφαση, σε καθεστώς εξυγίανσης. Μια πιο αναλυτική –…

Περισσότερα...
small-question-sign

Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.)

Συνοπτικά – Ο λόγος μας . Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος του ΙΚΑ σύμφωνα με την οποία οριοθετείται ο τρόπος σύστασης και λειτουργίας εταιρείας με αντικείμενο δραστηριότητας την σύναψη συμβάσεων εργασίας με εργαζομένους με σκοπό την τοποθέτησή τους για εργασία σε άλλες επιχειρήσεις.   Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω καταγράφονται στην εγκύκλιο του…

Περισσότερα...
small-question-sign

Πληρωμή εισφορών ΙΚΑ με ταυτότητα πληρωμής

Συνοπτικά – Ο λόγος μας : Όλοι οι εργοδότες – Επιχειρήσεις, από 05/09/2016 και μετέπειτα θα καταβάλουν τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές μέσω τράπεζας με χρήση ταυτότητας πληρωμής.   Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μαςΤα ως άνω καταγράφονται στο έγγραφο του ΙΚΑ με αριθμό πρωτοκόλλου Ε40/433 της 10-6-2016, με θέμα : «Καταβολή τρεχουσών εισφορών στα πιστωτικά…

Περισσότερα...
small-question-sign

Αλλαγές στην ρύθμιση 100 δόσεων του ΙΚΑ

Συνοπτικά – Ο λόγος μας . Επήλθαν αλλαγές ως προς το επιτόκιο, καθώς και τον αριθμό δόσεων σε όσους έχουν ενταχθεί  στην ρύθμιση 100 δόσεων του ΙΚΑ. Και συγκεκριμένα παρέχεται στα αρμόδια όργανα του ΙΚΑ η δυνατότητα να προβαίνουν σε μείωση του αριθμού των δόσεων της ρύθμισης, εάν μετά τον έλεγχο αποδεικνύεται η δυνατότητα εξόφλησης…

Περισσότερα...
small-question-sign

Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ με ταυτότητα πληρωμής

Συνοπτικά – Ο λόγος μας . Στο εξής με την κατάθεση ΑΠΔ – ΙΚΑ θα δημιουργείται και ταυτότητα πληρωμής για τις εισφορές που αναλογούν. Με την ταυτότητα πληρωμής θα πραγματοποιείται η πληρωμή των εισφορών. Η μισθολογική περίοδο Δώρου Χριστουγέννων και Δώρου Πάσχα θα καταγράφονται στην ΑΠΔ του μήνα που πρέπει να καταβληθούν και όχι του…

Περισσότερα...
small-question-sign

Εργοδοτική εισφορά υπέρ ειδικού λογαριασμού παιδικών κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.)

Συνοπτικά – Ο λόγος μας . Οι επιχειρήσεις που απασχόλησαν έμμισθο ή ημερομίσθιο προσωπικό τον μήνα Αύγουστο του τρέχοντος έτους, εντός του Σεπτεμβρίου θα πρέπει επιπλέον  των ασφαλιστικών εισφορών που τους αναλογούν, να αποδώσουν στο ΙΚΑ 20,00 ευρώ ανά εργαζόμενο που απασχόλησαν τον μήνα Αύγουστο υπέρ του ειδικού λογαριασμού παιδικών κατασκηνώσεων. Η υποχρέωση αυτή υφίσταται …

Περισσότερα...
small-question-sign

Ασφαλιστικός οδηγός του εργοδότη

Συνοπτικά – Ο λόγος μας . Δημοσιοποιήθηκε από τη Διοίκηση ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης ο Ασφαλιστικός οδηγός του εργοδότη, στον οποίο καταγράφονται με συνοπτικό τρόπο, τα σημαντικότερα θέματα, τα οποία αφορούν τους εργοδότες και την ασφάλιση των εργαζομένων. Μια ποιο αναλυτική – προσέγγισή μας Για να δείτε τον «Ασφαλιστικό οδηγό του εργοδότη» του…

Περισσότερα...