Καταβολή αποδοχών και αποζημίωσης απόλυσης των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα μέσω λογαριασμού πληρωμών

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  Από 1/7/2019 και εφεξής οι εργοδότες θα πρέπει να καταβάλλουν μέσω τράπεζας τις αποδοχές των εργαζομένων (τρέχουσα μισθοδοσία ή αποζημίωση απόλυσης) αναφέροντας στην κατάθεση την περίοδο μισθοδοσίας που καταβάλουν (π.χ. εξόφληση μισθοδοσίας Ιουλίου 2019). Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση με αριθμ. 26034/695,…

Περισσότερα...