small-question-sign

Παραγραφή απαιτήσεων από μερίσματα (διανομής κερδών)

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942, σε περίπτωση που μερίσματα διανομής κερδών δεν έχουν αποδοθεί στους δικαιούχους εντός πέντε ετών από την απόφαση διανομής, τότε αυτά περιέχονται στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου, καταθέτοντας σχετική δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Δεν ισχύει η μεταβίβαση απαίτησής στο Ελληνικό Δημόσιο στην περίπτωση…

Περισσότερα...
small-question-sign

Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από μερίσματα Αλλοδαπής

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  Από τον συνδυασμό των διατάξεων των ΣΑΔΦ, προκύπτει ότι το Κράτος κατοικίας του μετόχου επιτρέπεται να φορολογεί μερίσματα που προκύπτουν στο άλλο Κράτος, αλλά οφείλει να πιστώνει έναντι του δικού του φόρου επί των μερισμάτων αυτών τον φόρο που καταβλήθηκε στο Κράτος στο οποίο προκύπτουν τα μερίσματα βάσει του συντελεστή…

Περισσότερα...
small-question-sign

Μερίσματα προσωπικών εταιριών

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Από τα κέρδη που έχουν προκύψει κατά την χρήση 2014 και εφεξής ο χρόνος απόκτησης μερισμάτων κερδών, στις προσωπικές εταιρίες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία είναι η τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα, από την καταλυτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος  του νομικού προσώπου.   Μια ποιο αναλυτική – προσέγγισή μας…

Περισσότερα...
small-question-sign

Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα

Συνοπτικά – Ο λόγος μας . Αναρτήθηκε από το Υπ. Οικονομικών και είναι σε ισχύ η ΠΟΛ 1042/2015, η οποία μερικά από τα βασικά θέματα που περιλαμβάνει είναι τα παρακάτω : Μετά την έγκριση του ισολογισμού,  από την τακτική γενική συνέλευση ο ισολογισμός αυτός  καθίσταται οριστικός αποκλεισμένης κάθε τροποποιήσεως αυτού σε μεταγενέστερο χρόνο από έκτακτη…

Περισσότερα...