Αμειβόμενοι με Τίτλο κτήσης – Απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης. Διευκρινήσεις από ΕΦΚΑ

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Στο εξής εάν κατά την εγγραφή/επανεγγραφή κάποιου στον ΕΦΚΑ προκύπτει άσκηση δραστηριότητας αμειβόμενης με τίτλο κτήσης πριν την 1-2-2019 οι αναλογούσες εισφορές δεν θα αναζητούνται. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω προκύπτουν  από το έγγραφο του ΕΦΚΑ Δ.ΑΣΦ./362/1401448/2019, με θέμα  «Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)…

Περισσότερα...

Απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης – Εισφορές ΕΦΚΑ

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  Από 1/1/2019, όποιοι αμείβονται με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών – πωλήσεων (τίτλος κτήσης – απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης), πριν την έκδοση του παραστατικού θα πρέπει να έχουν απογραφεί (εγγραφεί) στον ΕΦΚΑ. Από 1/1/2019, οι επιχειρήσεις που καταβάλουν αμοιβή μέσω  τίτλου κτήσης – απόδειξης επαγγελματικής δαπάνης, θα πρέπει επί της αμοιβής να παρακρατήσουν…

Περισσότερα...