Οδηγίες για την εφαρμογή ν. 4387/2016 – Ασφαλιστικές εισφορές ΟΑΕΕ

Συνοπτικά – Ο λόγος μας . Δημοσιεύθηκε την 30/12/2016, απόφαση του Υπ. Εργασίας σχετικά με την εφαρμογή του νόμου 4387/2016, περί απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών σε ΟΑΕΕ, τα βασικά σημεία της οποίας είναι τα παρακάτω : Οι διευθυντές, γενικοί διευθυντές, εντεταλμένοι, διευθύνοντες ή συμπράττοντες σύμβουλοι, διοικητές εταιριών ή συνεταιρισμών εφόσον συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας για…

Περισσότερα...
small-question-sign

Νέα επιδοτούμενα προγράμματα ΟΑΕΔ

Από τις αρχές Αυγούστου έως και τον Οκτώβριο αναμένεται να υλοποιηθούν 6 προγράμματα για ανέργους από τον ΟΑΕΔ και το υπουργείο Εργασίας.Αρχές Αυγούστου θα ξεκινήσουν τα δύο νέα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 13.000 νέους από 18 έως 29 ετών που θα είναι εναρμονισμένα με το αντικείμενο των σπουδών τους. Επί 4 μήνες οι νέοι…

Περισσότερα...
small-question-sign

Πρόγραμμα για ανέργους ηλικίας 18-24 ετών

Συνοπτικά – Ο λόγος μας . Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αύριο Τρίτη, 16/2/2016, τίθεται σε εφαρμογή το νέο πρόγραμμα με τίτλο «Ευκαιρίες κατάρτισης και πιστοποίησης για ανέργους νέους, ηλικίας 18-24 ετών, σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα σε κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας». Το πρόγραμμα, απευθύνεται σε ανέργους…

Περισσότερα...
small-question-sign

Υποχρέωση εργοδότη για κοινοποίηση στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» τροποποίησης ωραρίου εργασίας προσωπικού

Συνοπτικά – Ο λόγος μας . Μέχρι και την 9/12/2014 ο εργοδότης για κάθε τροποποίηση ημερών και ωρών εργασίας του προσωπικού του, έφερε την υποχρέωση (πριν την πραγματοποίηση τους) να τις καταχωρεί στο «Ειδικό Βιβλίο Τροποποίησης Ωραρίου Εργασίας και Υπερωριών». Από 10/12/2014 και εφεξής κάθε τροποποίηση η οποία αφορά τις ημέρες ή τις ώρες εργασίας…

Περισσότερα...