Οδηγίες συμπλήρωσης Φορολογικής Δήλωσης Φ.Ε. 2016

Αναρτήθηκαν από το Υπουργείο οικονομικών, οι οδηγίες για την συμπλήρωση της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2016. Για να δείτε τις οδηγίες, πατήστε εδώ.

Περισσότερα...
small-question-sign

Καταχώρηση στο ΓΕΜΗ αποδεικτικού υποβολής δήλωσης Φ.Ε.

Συνοπτικά – Ο λόγος μας . Σύμφωνα με τις διατάξεις τους άρθρου 5 της 79752 Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3623/31-12-2014, με θέμα «Ελάχιστα ετησίως καταχωριζόμενα στο ΓΕΜΗ στοιχεία», καθώς και του αρ. πρωτ. 97333/23.9.2015, με θέμα «Οδηγίες για την εφαρμογή της ΚΥΑ 79752/2014 για τις ατομικές επιχειρήσεις», καθώς και σχετικών ανακοινώσεων των…

Περισσότερα...

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4172/2013, περί δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

Συνοπτικά – Ο λόγος μας . Αναρτήθηκε από το Υπ. Οικονομικών και είναι σε ισχύ η ΠΟΛ 1067/2015, η οποία μερικά από τα βασικά θέματα που περιλαμβάνει είναι τα παρακάτω : Όταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας αποκτά εισόδημα στην αλλοδαπή, ο καταβλητέος φόρος εισοδήματος του, όσον αφορά το εν λόγω εισόδημα, μειώνεται κατά το ποσό του…

Περισσότερα...

Οδηγίες συμπλήρωσης Φορολογικής Δήλωσης Ο.Ε. 2011

Αναζητήσαμε και σας καταθέτουμε τις οδηγίες  του Υπ. Οικονομικών για την συμπλήρωση της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων οικονομικού έτους 2011. Για να δείτε τις οδηγίες, πατήστε εδώ.

Περισσότερα...

Οδηγίες συμπλήρωσης Φορολογικής Δήλωσης Ο.Ε. 2009

Αναζητήσαμε και σας καταθέτουμε τις οδηγίες  του Υπ. Οικονομικών για την συμπλήρωση της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων οικονομικού έτους 2009. Για να δείτε τις οδηγίες, πατήστε εδώ.

Περισσότερα...

Οδηγίες συμπλήρωσης Φορολογικής Δήλωσης Ο.Ε. 2008

Αναζητήσαμε και σας καταθέτουμε τις οδηγίες  του Υπ. Οικονομικών για την συμπλήρωση της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων οικονομικού έτους 2008. Για να δείτε τις οδηγίες, πατήστε εδώ.

Περισσότερα...