Ε.Λ.Π. - Κ.Φ.Α.Σ. - Κ.Β.Σ.small-question-sign

Σχετικά με το θέμα αυτό σας ενημερώνουμε συνοπτικά, ανά δραστηριότητα, τα παρακάτω :

1. ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ «ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ»

Οι επιχειρήσεις που έχουν αυτή τη δραστηριότητα πρέπει :

  1. Έως και 29/3/2013 για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους Λιανικής, μπορούν να εκδίδουν τις ΑΠΥ με τον ίδιο τρόπο που τις εξέδιδαν με το προϊσχύον καθεστώς (Π.Δ. 186/1992).

  2. Από 30/3/2013 και μετά για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους Λιανικής, πρέπει υποχρεωτικά να εκδίδουν Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών (ΑΠΥ) είτε από Φορολογική Ταμειακή Μηχανή (ΦΤΜ), είτε μηχανογραφικά με θεώρηση από Ειδικό Μηχανισμό Σήμανσης (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.)

  3. Για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους Χονδρικής, σύμφωνα με τον Κ.Φ.Α.Σ., (Ν.4093/2012) από 1/1/2013 και μετά πρέπει υποχρεωτικά να εκδίδουν αθεώρητο Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (ΤΠΥ).

 

2. ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ «ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ»

Οι επιχειρήσεις που έχουν αυτή τη δραστηριότητα πρέπει :

  1. Για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους Λιανικής συνεχίζουν να εκδίδουν τις Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών (ΑΠΥ) με τον ίδιο τρόπο που τις εξέδιδαν με το προϊσχύον καθεστώς (Π.Δ. 186/1992).

  2. Για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους Χονδρικής, σύμφωνα με τον Κ.Φ.Α.Σ., (Ν.4093/20132) από 1/1/2013 και μετά πρέπει υποχρεωτικά να εκδίδουν αθεώρητο Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (ΤΠΥ).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Σε περίπτωση αγοράς Φορολογικής Ταμειακής Μηχανής ή Μηχανισμού Σήμανσης, υπενθυμίζουμε ότι εντός 15 ημερών από την αγορά τους, θα πρέπει το Βιβλίο Συντήρησης να θεωρηθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, τμήμα Κ.Β.Σ.

Για την επικύρωση και κατοχύρωση του πελατολογίου μας για το θέμα αυτό καταθέσαμε και σχετικό ερώτημα στο Υπουργείο Οικονομικών.

Συννημένα της παρούσης, χρήσιμα για την διεξαγωγή των ως άνω συμπερασμάτων, ΠΟΛ, Νόμοι, Ερώτημα – Απάντηση:

 

Αν η επιχείρησή σας έχει κάποιο ερώτημα, εκκρεμότητα, θέμα προς διευκρίνιση ως προς τον Κ.Φ.Α.Σ. και θέλετε την άποψή μας, καταγράψτε το μας και θα προσπαθήσουμε να σας βοηθήσουμε.

Για την καταγραφή του πατήστε εδώ.

small-question-sign

various-mini-banners2b