Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας   .

Σε μη λήψη κερδών εταίρων και η παραμονή των χρημάτων στην εταιρεία (ΕΠΕ), συνιστά δάνειο και υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου 1% πλέον ΟΓΑ 0,20%.
Το ίδιο ισχύει και σε ταμειακή διευκόλυνση των εταίρων προς την εταιρεία.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση 1591/10-7-2019, της ΑΑΔΕ, με θέμα «Τέλη χαρτοσήμου επί ταμειακής διευκόλυνσης εταίρου προς την εταιρεία του».

Για να δείτε την Απόφαση 1591/10-7-2019, στην οποία έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ small question sign

banner epixiriseon sm