Αρθρογραφία Τεχνολογιστικήςsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας .

Επιβάλλεται υπέρ των δήμων και κοινοτήτων τέλος για κάθε διαφήμιση που γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή σε χώρους που βρίσκονται μέσα στα διοικητικά τους όρια.
Ο συντελεστής του τέλους καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, κατά περιοχή και κατηγορία διαφήμισης.

 
Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΒΔ 24/1958, όπως αυτό δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 171/1958.

Για να δείτε το άρθρο 15 του ΒΔ 24, πατήστε εδώ.

small-question-sign

 

various-mini-banners2b