Δείτε την περίοδο χρήσης θερινής άδειας του προσωπικού της Τεχνολογιστικής Μ. ΕΠΕ.
Καλό καλοκαίρι!