Αρθρογραφία Τεχνολογιστικής

Τα κριτήρια επιλογής νομικής μορφής μιας επιχείρησης είναι δύο. Σας τα καταθέτουμε με δυο λόγια.

ΠΡΩΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ – Νομική κατοχύρωση: Η νομική κατοχύρωση των εταίρων και της επιχείρησης διαφοροποιείται ανάλογα της νομικής μορφής που αυτή έχει.
Έτσι πριν επιλέξετε με ποια νομική μορφή θα πραγματοποιήσετε την επιχειρηματική σας δραστηριότητα σκόπιμο θα ήταν να λαμβάνατε γνώση , στα δικά σας δεδομένα (δραστηριότητα, περιουσιακή κατάσταση εταίρων κλπ) ποια νομική μορφή σας κατοχυρώνει περισσότερο.
Στην Ελλάδα ως συνήθως «όλοι τα ξέρουν όλα», όμως αυτό είναι δουλειά ενός Δικηγόρου. Λάβετε μια επιγραμματική ενημέρωση από τον Λογιστή σας για τα βασικά δεδομένα της κάθε δυνατότητας, όμως ενημερωθείτε πλήρως και αναλυτικά από Δικηγόρο που ειδικεύεται σε θέματα επιχειρήσεων και στην συνέχεια αποφασίστε.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ-Φορολογικό αποτέλεσμα: Το σωστό θα ήταν όλες οι επιχειρήσεις να φορολογούταν με τον ίδιο τρόπο. Αυτό όμως δεν ισχύει. Έτσι ο προσδιορισμός φόρου γίνεται ανάλογα της νομικής μορφής, καθώς και της κατηγορίας Λογιστικών βιβλίων που τηρεί η επιχείρηση.
Θα ήταν παραλογισμός αν σας λέγαμε από πριν τι σας συμφέρει και τι όχι. Για να λάβετε μια ολοκληρωμένη πρόταση θα πρέπει να υπάρχει ένα επιχειρηματικό πλάνο, όπου εκτός από την δραστηριότητα να περιλαμβάνει και άλλα στοιχεία, όπως εκτίμηση τζίρου, κέρδους κλπ. Μόνο έτσι θα λάβετε σωστές και ολοκληρωμένες συμβουλές και θα πάρετε σωστές αποφάσεις.
Ο επιχειρηματίας του σήμερα θα πρέπει να κατανοήσει πλήρως, ότι οι δουλειές που «στήνονται στο πόδι» δεν έχουν αύριο, ότι για να πετύχει μια επιχείρηση πρέπει πέρα όλων των άλλων να έχει οργάνωση και σωστή υποδομή.
Η δουλειά του Λογιστή – Φοροτέχνη που θα επιλέξετε , δεν είναι να καταχωρεί –μόνο- τα τιμολόγια και να συμπληρώνει τις δηλώσεις, είναι κύρια να είναι δίπλα σας και να σας συμβουλεύει σωστά σε φοροτεχνικά θέματα και όχι μόνο.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: κάντε το δικό σας επιχειρηματικό σχέδιο. Δημιουργήστε την Νομική μορφή εκείνη που σας κατοχυρώνει καλύτερα, με το μικρότερο δυνατόν κόστος φόρου, έτσι ώστε η επιχείρησή σας να λειτουργεί ΝΟΜΙΜΑ και με τα πλέον καλύτερα δυνατά κοστολογικά αποτελέσματα, για να έχετε ως μοναδική σας ενασχόληση, την επίτευξη του κέρδους.

Καλή σας επιτυχία.

Σε κάθε περίπτωση συμβουλευτείτε μας φοροτεχνικά για την επιχείρησή σας.
Θα σας καταγράψουμε τις δυνατότητες, θα σας ενημερώσουμε για τα θετικά και τα αρνητικά της κάθε εκδοχής και εσείς θα αποφασίσετε.

Καλή σας δύναμη.

 

various-mini-banners2b various-mini-banners2