Σε κάθε συναλλαγή σας με την «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Γ. ΑΛΕΞΙΟΥ Μ. ΕΠΕ» ζητείστε Τιμολόγιο ή Απόδειξη παροχής υπηρεσιών.
Με αυτό τον τρόπο μας βοηθάτε :

  1. Να αποδίδουμε στο Ελληνικό Δημόσιο τους φόρους που μας αναλογούν.

  2. Τα Λογιστικά Βιβλία της εταιρείας μας να καταγράφουν τα πραγματικά δεδομένα. Συνεπώς οι ταμειακοί και λοιποί εσωτερικοί έλεγχοι να μπορούν να γίνουν με ευκολία και ακρίβεια.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνδρομή σας.

Για την Τεχνολογιστική Μ. ΕΠΕ
Γεώργιος Αθ. Αλεξίου                                                                    
Διαχειριστής

 

Σύμφωνα με την αγορανομική διάταξη αρ. 4/28-11-2012, σας ενημερώνουμε ότι «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)» «CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS NOT BEEN RECEIVED (RECEIPT-INVOICE)»