Αρθρογραφία Τεχνολογιστικής

Σύμφωνα με τον Νόμο 1836/89 καθώς και την Υπουργική Απόφαση 1801/89, κάθε εργοδότης που εκτελεί οποιαδήποτε οικοδομική εργασία ή τεχνικό έργο υποχρεούται να τηρεί βιβλίο Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού.

Έως και την 11/11/2012 το βιβλίο αυτό έπρεπε να ήταν θεωρημένο από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας.

Από 12/11/2012 και μετά, σύμφωνα με το Νόμο 4093/2012, το βιβλίο τηρείται αθεώρητο.

Σας καταθέτουμε τον σχετικό νόμο καθώς και την Υπουργική Απόφαση.

Για περισσότερες πληροφορίες, καταθέστε μας γραπτό ερώτημα συμπληρώνοντας την “Φόρμα Επικοινωνίας”.

Για να δείτε το Νόμο 1836/89, καθώς και την Υπουργική Απόφαση 1801/89, πατήστε εδώ. small-question-sign

Για να δείτε υπόδειγμα του βιβλίου Η.Δ.Α.Π., πατήστε εδώ.

small-question-sign

various-mini-banners2b