Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας .

Θυγατρικές εταιρείες ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών με πραγματικό δικαιούχο εισηγμένη εταιρεία στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή καταχωρίζουν ως πραγματικό δικαιούχο την εισηγμένη μητρική σύμφωνα με το μέρος Β του παρόντος άρθρου.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση με Αριθμ.73900 ΕΞ 2019, με θέμα “Τροποποίηση της 67343 ΕΞ 2019/19.6.2019 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 2443)”, του Υπουργείου Οικονοικών, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 2718/2-7-2019.

Για να δείτε την απόφαση με Αριθμ.73900 ΕΞ 2019, στην οποία έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ

small question sign

banner epixiriseon sm