Σύμφωνα με την απόφαση με αρ. πρωτ. Δ6Α1035825 ΕΞ2013 του Υπουργείου Οικονομικών, από 1η Απριλίου 2013, συγχωνεύονται – μετονομάζονται Δ.Ο.Υ.
Κατόπιν τούτου δημιουργούνται οι παρακάτω υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις που υπάγονται σε αυτές τις Δ.Ο.Υ. :

  1. Να δημιουργήσουν νέα σφραγίδα στην οποία , μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία της επιχείρησης, θα αναγράφεται η νέα ΔΟΥ.
  2. Βάσει της ΠΟΛ 1066/2012, τυχόν αποθέματα θεωρημένων φορολογικών στοιχείων τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και φέρουν την ονομασία της παλιάς ΔΟΥ , μπορούν να συνεχίσουν να εκδίδονται μέχρι εξάντλησής τους.
  3. Τα τιμολόγια που δέχονται οι επιχειρήσεις από τους προμηθευτές τους, θα πρέπει πλέον να αναφέρουν την νέα ΔΟΥ.

Παρακάτω σας καταθέτουμε πίνακα με λίστα ΔΟΥ της Αττικής, που συνενώθηκαν – μετονομάστηκαν. Σε περίπτωση που ανήκετε σε μία εξ αυτών (ΠΑΛΙΑ ΔΟΥ) , θα πρέπει σύμφωνα με τα ως άνω να αναγράφετε πλέον τη ΝΕΑ ΔΟΥ.

ΔΟΥ ΠΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΝΤΑΙ – ΜΕΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ

Α/Α

ΠΑΛΙΑ ΔΟΥ

ΝΕΑ ΔΟΥ

1.

ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΙΖ’ (ΙΖ’ – ΙΗ’)

ΔΟΥ ΙΖ’ ΑΘΗΝΩΝ 

2.

ΔΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΔΑΦΝΗΣ)

ΔΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

3.

ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ (ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ)

ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

4.

ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΧΟΛΑΡΓΟΥ – ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)

ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ