Αρθρογραφία Τεχνολογιστικής

Από το πελατολόγιο μας (Φαρμακεία) έχει τεθεί το ερώτημα, τι παραστατικό πρέπει να εκδίδουν σε περίπτωση που ο πελάτης τους θέλει να εμφανίζεται σε αυτό εκτός από την αξία και τα είδη (φάρμακα) τα οποία έχει αγοράσει. Έτσι ώστε να μπορέσει να τα προσκομίσει στον ασφαλιστικό του φορέα ή την (ιδιωτική) ασφαλιστική εταιρία που είναι συμβεβλημένος, σε περίπτωση που αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Εάν το φαρμακείο εκδίδει τα παραστατικά πώλησης (στο συγκεκριμένο ερώτημα Απόδειξη Λιανικής Πώλησης) μηχανογραφικά μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή τότε σε αυτήν εκτός από την αξία, αναγράφεται και το είδος των φαρμάκων. Συνεπώς ο πελάτης του φαρμακείου είναι απόλυτα καλυμμένος.

Σε περίπτωση όμως που η απόδειξη Λιανικής Πώλησης εκδίδεται από ταμειακή μηχανή (κατ’ υπόδειξη που μας έκανε το Υπουργείο Οικονομικών όταν απευθυνθήκαμε σαν Τεχνολογιστική Μ. ΕΠΕ σε αυτό, με το σχετικό ερώτημα), τότε ο πελάτης του φαρμακείου, θα πρέπει να παραλαμβάνει από αυτό, γραπτή βεβαίωση η οποία θα αναφέρει τον αριθμό της Απόδειξης Λιανικής Πώλησης, την ημερομηνία έκδοσης του, το ονοματεπώνυμο του ασφαλισμένου, καθώς και αναλυτική περιγραφή των φαρμάκων που αφορά.
Η βεβαίωση αυτή θα πρέπει να φέρει τη σφραγίδα του φαρμακείου, καθώς και την υπογραφή του φαρμακοποιού και να επισυνάπτεται της Απόδειξης Λιανικής Πώλησης ταμειακής μηχανής.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας δημιουργήσαμε αυτή τη βεβαίωση σε έντυπη μορφή, την οποία προτείνουμε να την κρατήσετε ως πρωτότυπο έντυπο στο αρχείο σας και να χρησιμοποιείτε φωτοτυπίες αυτής για την κάλυψη της συγκεκριμένης σας ανάγκης. Αποφεύγοντας έτσι τη χρονοβόρα διαδικασία, σε κάθε αντίστοιχη πώληση, να εκδίδετε χειρόγραφη βεβαίωση.

Τέλος να επισημάνουμε ότι η όποια άλλη ενέργεια όπως έκδοση τιμολογίου, ή χειρόγραφης θεωρημένης Απόδειξη Λιανικής Πώλησης ή αθεώρητης Απόδειξης Λιανικής Πώλησης ταυτόχρονα με Απόδειξη ταμειακής μηχανής, είναι ενέργεια παράτυπη και σε έναν φορολογικό έλεγχο μπορεί να επιφέρει κυρώσεις.

Για να δείτε το έντυπο – βεβαίωση που δημιουργήσαμε, πατήστε εδώ.

small-question-sign

Εάν είστε φαρμακοποιός, διαθέτετε φαρμακείο και επιθυμείτε να ενημερωθείτε για τις εξειδικευμένες υπηρεσίες που παρέχουμε στα φαρμακεία, πέρα της τήρησης των λογιστικών βιβλίων, πατήστε εδώ. small-question-sign
various-mini-banners2b various-mini-banners2